Smlouva o družebních stycích mezi Brnem a Voroněží

11. 12. 1967


místo

Voroněž


charakteristika

Smlouva byla uzavřena na počest 50. výročí Velké říjnové revoluce a 20. výročí historického vítězství pracujícího lidu Československa nad reakcí.
Představitelé měst deklarují rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti hospodářské, společenské, kulturní a sportovní, dále si slibují poskytování jeden druhému bratrskou pomoc.


účastníci

Oldřich Vaverka, předseda Městského národního výboru města Brna,
Viktor Pospeev, zmocněnec Výkonného výboru městského sovětu poslanců pracujících města Voroněžeosoby

Oldřich Vaverka
předseda Městského národního výboru města Brna


Jord


Aktualizováno: 29. 06. 2018