Intervence Pellico 200

20. 5. 2022 (20.5.–31.12.2022)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

intervence do expozice Žalář národů


účastníci

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna,
J. E. Mauro Marsili, italský velvyslanec v ČR


poznámka

Při příležitosti dvoustého výročí příjezdu Silvia Pellica do špilberského žaláře, MuMB zrealizovalo intervenci do expozice Žalář národů. Smyslem intervence ve stálé expozici bylo co nejpoutavěji přiblížit život Silvia Pellica, ale i osudy jiných karbonářů vězněných na Špilberku, jako byl například hudební skladatel Pietro Maroncelli.

Během uvedení této intervence do expozice byla jako malé překvapení slavnostně odhalena pamětní bronzová deska s plastickým nápisem, rámovaná bílým mramorem, připomínající italskou národní pouť do Brna a na Špilberk roku 1922. Původně (ve 20. letech 20. století) byla umístěna v expozici Muzea italských vlastenců na Špilberku. Po skončení druhé světové války byla sňata a stala se součástí sbírek MuMB. Zrestaurována a znovu instalována byla zaměstnanci muzea v letošním roce, aby se stala součástí intervence.


obrazy

události

21. 5. 1922
Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku
během akce Intervence Pellico 200 byla slavnostně odhalena deska, která odkazuje na Italskou národní pouť do Brna roku 1922


osoby

Pietro Maroncelli
je mu věnována intervence Silvio Pellico
je mu věnována intervence Markéta Vaňková
zúčastnila se slavnostní akce


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


objekty

italská národní pouť
pamětní deska: Špilberk 1 - chodba expozice /03
deska byla slavnostně odhalena v rámci akce Intervence Pellico 200
S. Pellico
busta: Špilberk 1 - chodba expozice /07


městská část


hub


Aktualizováno: 22. 09. 2022