XI. Sjezd Ústřední jednoty čsl. lesnictva v Brně

6. 7. 1922 (6.7.–9.7.1922)


katastr

Brno-město


charakteristika

Jedenáctý sjezd Ústřední jednoty se konal v roce 1922 v Brně a vykazoval neobvykle vysokou návštěvnost. Na valné hromadě byl poprvé přítomen také ministr zemědělství František Staněk.
Na sjezdu se jednalo mimo jiné i o zestátnění lesů a o kalamitě mniškové na smrkových porostech.


účastníci

František Staněk, ministr zemědělství,
Antonín Dyk,
Karel Šrogl,
členové Ústřední jednoty


poznámka

Své referáty zde přednesli např. lesní rada Ing. Šrogl (zpráva o pozorování při exkurzi), lesní rada Anger (referoval o kalamitě mniškové v Čechách v roce 1922) nebo prof. Ing. Dyk (referoval o kalamitě mniškové na Moravě a ve Slezsku v roce 1922).
Součástí sjezdu byla vycházka do tehdy ještě lichtenštejnského velkostatku Adamov a Moravského krasu.
osoby

Antonín Dyk
přednesl zde referát František Staněk
ministr zemědělství Karel Šrogl
přednesl zde referát


městská část

LucKub


Aktualizováno: 02. 12. 2022