Mezinárodní konference Klášter cisterciaček na Starém Brně a jeho zakladatelka královna Alžběta

22. 5. 2023 (22. 5.–24. 5. 2023)číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

Nová radnice, sál Zastupitelstva města Brna


charakteristika

Mezinárodní vědecká konference Klášter cisterciaček na Starém Brně a jeho zakladatelka královna Alžběta uspořádaná u příležitosti 700. výročí založení starobrněnského kláštera se konala v sále Zastupitelstva města Brna na Nové radnici.
Záštitu nad akcí převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková, generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková a rektor MU Martin Bareš. Organizátorem akce se stalo Statutární město Brno, Archiv města Brna, Národní památkový ústav, ÚOP v Brně a Ústav hudební vědy FF MU.


zajímavosti

Součástí doprovodného programu konference byla premiéra Kantáty pro Alžbětu, královnu českou a polskou skladatele Jana Šimíčka, která se konala 23. 5. 2023 v 19:30 hod v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.


poznámka

První dva jednací dny sympozia byly rozděleny do tří tematických okruhů, na které v závěru navázala panelová diskuse, vedená předními odborníky z oblasti obecné i speciální medievistiky. Třetí den byl věnován exkurzím s průvodci přímo v areálu starobrněnského kláštera.


soubory ke stažení

obrazy

události

23. 5. 2023
Premiéra Kantáty pro Alžbětu, královnu českou a polskou
koncert byl součástí doprovodného programu konference


osoby

Martin Bareš
převzal záštitu nad akcí Eliška Rejčka
jí a klášteru, který založila konference věnována Markéta Vaňková
převzala záštitu nad akcí


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196
místo konání konference
Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157
konference uspořádaná u příležitosti 700 let od založení kláštera
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157
v rámci konference se zde konal koncert


městská část

PeDro


Aktualizováno: 29. 05. 2023