Otevření zrekonstruovaného parku na Moravském náměstí

21. 11. 2022



katastr

Brno-město



charakteristika

Rekonstrukce parku trvala 8 měsíců. Prováděla ji stavební společnost Skanska podle projektu architektonické kanceláře Consequence forma architects. Celková investice činila 132,5 milionu korun. Město Brno se podílelo 95,5 miliony korun, městská část Brno-střed přispěla 37 milionů korun. Navíc městská část nesla náklady na zpracování projektové dokumentace a ošetření kořenových systémů stromů. Přípravné a projektové práce v součtu stály přibližně 10 milionů korun.


účastníci

Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
Vojtěch Menc, starosta městské části Brno-střed,
František Chlup, oblastní manažer společnosti Skanska,
Janica Šipulová a Martin Sládek, architekti společnosti Consequence forma architects


zajímavosti

V rámci rekonstrukce parku proběhl archeologický výzkum základů a sklepení Německého domu poškozeného válečnými událostmi v dubnu 1945 a následně zdemolovaného. Výzkum provádělo MuMB ve spolupráci se společností Archaia Brno.


poznámka

V průběhu rekonstrukce byly renovovány a znovu vydlážděny průchozí pěšiny, jež propojují jednotlivé ulice, které park obklopují. Navíc vznikla uvnitř parku nová okružní cesta. Nahrazena byla původní betonová kašna. Místo ní byla do centrální části parku situována vodní plocha s proměnlivým charakterem. Ta se může měnit ve vodní hladinu, mlžné trysky nebo klasickou fontánu s vodotryskem. Do parku bylo zakomponováno pískoviště a herní prvky pro děti. Autorem celkem 26 herních prvků, které vycházejí ze vzoru židle a stolu, je výtvarník Richard Loskot.
Travnaté plochy parku byly znovu osazeny. Vysázeno zde bylo 77 nových stromů, 68 keřů, 36 tisíc sazenic trvalek a 67 tisíc kusů jarních cibulovin. Do května 2023 byly do parku umístěny ochranné provizorní plůtky, které měly novou výsadbu chránit. Při rekonstrukci parku byly použity především recyklované materiály ze samotného náměstí a dalších staveb.

V rámci rekonstrukce parku bylo naplánováno otevření nové kavárny nazvané Parq espresso bar. Slavnostní spuštění fontány a otevření kavárny proběhlo dne 15. 5. 2023.


obrazy

události

15. 5. 2023
Spuštění fontány a otevření kavárny v parku na Moravském náměstí
událost související s rekonstrukcí parku
29. 3. 2017
Výstava Park na Moravském náměstí v Brně
zde vystavovány soutěžní projekty k realizaci rekonstrukce parku


stavby

Německý dům
Moravské náměstí park na Moravském náměstí
Moravské náměstí


městská část


PeDro


Aktualizováno: 26. 06. 2023