Zahájení rekonstrukce Arnoldovy vily

14. 12. 2021


ulice

číslo orientační

26


katastr

Černá Pole


místo

prostranství před Arnoldovou vilou


charakteristika

Symbolickým otesáním základního kamene byla v úterý 14. prosince 2021 ve 13 hodin zahájena rekonstrukce Arnoldovy vily, postavené v 60. letech 19. století podle plánů architekta Josefa Arnolda pro jeho vlastní využití. Rekonstrukce bude probíhat v rámci naplnění projektu “Centrum dialogu - Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Celkové náklady na projekt, včetně obnovy zahrady, by měly přibližně vyjít na 200 milionů korun. Projekt bude financován díky podpoře grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP a finančního přispění statutárního města Brna.


účastníci

Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna,
Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky,
Marek Fišer, radní pro oblast kultury,
Zbyněk Šolc, ředitel Muzea města Brna,
Robert Kvile, velvyslanec Norského království v ČR,
Daniel Herman, honorární konzul Lichtenštejnského knížectví v ČR,
Tomáš Kubíček, generální ředitel Unistavu,
další hosté z řad odborné veřejnosti


zajímavosti

Rekonstrukci oficiálně zahájili zástupci Magistrátu města Brna a Muzea města Brna. Pozvání na slavnostní zahájení rovněž přijali velvyslanec Norského království v České republice Robert Kvile a honorární konzul Lichtenštejnského knížectví v České republice pan Daniel Herman.


poznámka

Ve vile vznikne mezikulturní Centrum dialogu, které bude určeno odborné i laické veřejnosti se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Probíhat zde bude výstavní, vzdělávací, badatelská i volnočasová a komunitní činnost. Vedle stálé expozice o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda zde bude vytvořeno infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování moderní brněnské architektury. Dále je v plánu vybudování multifunkčního sálu, prostory pro workshopy a coworkingové kanceláře pro kurátory výstav a organizátory akcí. Do vily bude přestěhováno Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat. Multifunkční využití bude do budoucna podpořeno provozem kavárny a otevřené zahrady pro rekreační a uměleckou činnost.

Zhotovitelem se stala Společnost pro Arnoldovu vilu, sestávající z firem UNISTAV CONSTRUCTION, a.s. a společnosti SKR stav, s. r. o.


obrazy


události

14. 12. 2023
Otevření Arnoldovy vily po rekonstrukci


osoby

Josef Arnold
stavitel a první majitel vily Markéta Vaňková
primátorka města Brna


stavby

Arnoldova vila
Drobného 26/299


městská část

PeDro


Aktualizováno: 23. 11. 2023