Internetová encyklopedie dějin Brna

Převody svobod z Pernštejnského domu

Převody svobod z Pernštejnského domu


 • 29. 10. 1612 


 • ulice

  Dominikánská

 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Smlouva uzavřená mezi Karlem st. ze Žerotína, hejtmanem Markrabství moravského na jedné straně a purkmistrem a radou města Brna na straně druhé, na jejímž základě přechází pod městské povinnosti Žerotínův původně svobodný dům zvaný Pernštejnský proti klášteru sv. Michala (získaný se všemi svobodami od Ladislava Šlejnice ze Šlejnic).
  Místo toho se svobodným domem stává další Žerotínův dům na Dolním trhu (dnes náměstí Svobody) zvaný "U zlatého lva", který až do té doby podléhal městským povinnostem. Svobody se vztahují i na části z okolních domů k tomuto pro jeho zvětšení přikupované, a to jak nyní, tak i v budoucnu.
  Zatímco Pernštejnský dům bude vepsán do městských knih, druhý z nich bude naopak vymazán a smlouva zanesena do zemských desek.


 • účastníci

  Karel starší ze Žerotína, moravský hejtman,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Smlouva byla uzavřena před Vilémem z Roupova, císařským radou a Janem Čejkou z Olbramovic, nejvyšším písařem Markrabství moravského.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Karel starší ze Žerotína
  moravský hejtman


 • stavby

  Dům pánů z Kunštátu
  Dominikánská 9/348


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018