Převody svobod z Pernštejnského domu

29. 10. 1612místo

Brno


charakteristika

Smlouva uzavřená mezi Karlem st. ze Žerotína, hejtmanem Markrabství moravského na jedné straně a purkmistrem a radou města Brna na straně druhé, na jejímž základě přechází pod městské povinnosti Žerotínův původně svobodný dům zvaný Pernštejnský proti klášteru sv. Michala (získaný se všemi svobodami od Ladislava Šlejnice ze Šlejnic).
Místo toho se svobodným domem stává další Žerotínův dům na Dolním trhu (dnes náměstí Svobody) zvaný "U zlatého lva", který až do té doby podléhal městským povinnostem. Svobody se vztahují i na části z okolních domů k tomuto pro jeho zvětšení přikupované, a to jak nyní, tak i v budoucnu.
Zatímco Pernštejnský dům bude vepsán do městských knih, druhý z nich bude naopak vymazán a smlouva zanesena do zemských desek.


účastníci

Karel starší ze Žerotína, moravský hejtman,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Smlouva byla uzavřena před Vilémem z Roupova, císařským radou a Janem Čejkou z Olbramovic, nejvyšším písařem Markrabství moravského.osoby

Karel starší ze Žerotína
moravský hejtman


stavby

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9/348


městská část

související odkazy

Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018