Prodej špilberského statku městu Brnu

20. 9. 1560


ulice

místo

Brno


charakteristika

Jan z Kounic a na Slavkově, kněz Jan, opat velehradského kláštera, Václav Hodický z Hodic a na Oslavanech, komorník menšího práva brněnského kraje a Václav Edlmon, olomoucký měšťan, byli zmocněni od stavů Markrabství moravského k prodeji špilberského statku, který prodali i se vším příslušenstvím představitelům města Brna za finanční částku 6 000 zlatých moravských


účastníci

stavovští zmocněnci Markrabství moravského,
purkmistr a rada města Brna


poznámka

k hradu Špilberku náležel dvůr v Dvorecké ulici, Sladový mlýn v Mlýnské ulici, dále vinice, dvě zahrady s rybníkem a Nová ulice (nyní Mlýnská ulice)související odkazy

Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018