Internetová encyklopedie dějin Brna

Prodej špilberského statku městu Brnu

Prodej špilberského statku městu Brnu


 • 20. 9. 1560 


 • ulice

  Mlýnská

 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jan z Kounic a na Slavkově, kněz Jan, opat velehradského kláštera, Václav Hodický z Hodic a na Oslavanech, komorník menšího práva brněnského kraje a Václav Edlmon, olomoucký měšťan, byli zmocněni od stavů Markrabství moravského k prodeji špilberského statku, který prodali i se vším příslušenstvím představitelům města Brna za finanční částku 6 000 zlatých moravských


 • účastníci

  stavovští zmocněnci Markrabství moravského,
  purkmistr a rada města Brna

 • poznámka

  k hradu Špilberku náležel dvůr v Dvorecké ulici, Sladový mlýn v Mlýnské ulici, dále vinice, dvě zahrady s rybníkem a Nová ulice (nyní Mlýnská ulice)


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018