Traubova


katastr

Černá Pole


odůvodnění

Hugo Traub (1879-1943), brněnský historik a kulturní pracovník, umučený nacisty z rasových důvodů v koncentračním táboře.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

15. století: Hotergasse

24. 05. 1867: Huttergasse (Hutterova, též Hutterská)

26. 06. 1919: Hutterova (Huttergasse)

17. 03. 1939: Huttergasse - Hutterova

10. 05. 1945: Hutterova

25. 09. 1946: Traubovapojmenováno po


městská část

osoby

Adéla Bramborová-Kopřivová
sídlo obecné školy Ludwig Czech
bydliště v roce 1900 (dnes Traubova) Gisela Fertig
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Traubova) Hilda Huth
bydliště doložené v roce 1935 (dnes Traubova) František Ladislav Chleborad
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Traubova)
další osoby (27)...


objekty

K. Tachovský
pamětní deska: Traubova 24/01


události

14. 1. 2013
Slavnostní otevření Honorárního generálního konzulátu Filipínské republiky v Brně 26. 6. 1588
Smlouva mezi městem a jezuity o sporné ulice a poddané v Brně


školy

Dívčí (městská) obecná škola, Brno, Hutterova 5, pak náměstí 28. října 22
1890-1921 Druhá městská dívčí obecná škola, Brno, Hutterova 5
1900-1903 Dívčí obecná škola pro V. obvod města Brna, Brno, Riegrova 17
1914-1919 Měšťanská dívčí škola, Brno, Stará 13/15
1918-1919 Obchodní akademie a (Veřejná vyšší) obchodní škola Obchodní a živnostenské komory, Brno
1921-1929
1943-1944

další školy (15)...


Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2015