Traubova


katastr

Černá Pole


odůvodnění

Hugo Traub (1879-1943), brněnský historik a kulturní pracovník, umučený nacisty z rasových důvodů v koncentračním táboře.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

15. století: Hotergasse

24. 05. 1867: Huttergasse (Hutterova, též Hutterská)

26. 06. 1919: Hutterova (Huttergasse)

17. 03. 1939: Huttergasse - Hutterova

10. 05. 1945: Hutterova

25. 09. 1946: Traubovapojmenováno po


městská část

osoby

Adéla Bramborová-Kopřivová
sídlo obecné školy Ludwig Czech
bydliště v roce 1900 (dnes Traubova) Gisela Fertig
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Traubova) Hilda Huth
bydliště doložené v roce 1935 (dnes Traubova) Johann Janka
bydliště
další osoby (18)...


objekty

K. Tachovský
pamětní deska: Traubova 24/01


události

14. 1. 2013
Slavnostní otevření Honorárního generálního konzulátu Filipínské republiky v Brně 26. 6. 1588
Smlouva mezi městem a jezuity o sporné ulice a poddané v BrněFl


Aktualizováno: 27. 12. 2015