Žerotínovo náměstí


katastr

Brno-město, Veveří


odůvodnění

Karel starší ze Žerotína (1584-1636), moravský pán a politik, podporovatel J. A. Komenského a Jednoty bratrské.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946



obrazy



městská část

osoby

Jaroslav Auerswald
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Žerotínovo náměstí) Anton Fischer
místo úmrtí (dnes Žerotínovo náměstí) Karl Grobben
přechodné bydliště při návštěvách (doloženo např. v roce 1880, 1890 a 1900, dnes Žerotínovo náměstí) Ludwig Paul Alois Grobben
bydliště doložené v letech 1862–1877
(dnes Žerotínovo náměstí)
Bohuslav Holman
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Žerotínovo náměstí)
další osoby (18)...


objekty

B. Václavek
busta: Žerotínovo náměstí 0/01 „Symbol socialistické státnosti“
reliéf: Žerotínovo náměstí 1–3/01 Fontána pro kavárnu Zemský dům
fontána: Žerotínovo náměstí 1–3/02 K. Gottwald
sochařská realizace: Žerotínovo náměstí 6/01 stálé české divadlo v Brně
pamětní deska: Žerotínovo náměstí 6/02
další objekty (7)...


události

20. 6. 2023
Slavnostní zahájení projektu „Náš prostor Bílý dům“ 12. 6. 2015
Umístění včelích úlů na střechu budovy Krajského úřadu v Brně 12. 11. 2012
Výstava Tenká hranice 7. 9. 2012
Výstava 30 fotoroků Jiřího Salika Slámy 14. 6. 2012
Oslavy 60. výročí založení etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR
další události (31)...




archeologické lokality

Fl


Aktualizováno: 08. 10. 2012