Jezera


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  trať

  Jezera


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1968


  instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích (Leo Davídek)


  nálezová zpráva

  226/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  56/92, Výpis z kandidátské dizertace, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1910/85, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1/68, Muzeum města Brna


  popis

  Při hloubení meliorační rýhy byl zachycen kostrový hrob. Oválná hrobová jáma byla orientovaná JZ–SV. V severovýchodní části jámy byla zjištěna zetlelá kostra ležící na pravém boku s dlaněmi před obličejem.
  U mrtvé bylo nalezeno pět kličkovitých záušnic, tři keramické misky, dvouuchý hrnek a amfora převrácená dnem vzhůru. Mimo to byly zjištěny také tři sídlištní jámy ze starší doby železné.


  kultury

  kultura se šňůrovou keramikou (2 800 - 2 300 př. Kr.)
  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 658–314 667


  osoby

  Leo Davídek
  archeolog - technik


  městská část

  prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize

  "Hrob se šnůrovou keramikou z Chrlic-Jezer"  Machan


Aktualizováno: 24. 08. 2017