Nivy


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  Niva Břesta


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1973


  instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích (Leo Davídek)


  nálezová zpráva

  227/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  1207/74, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  4/73, Muzeum města Brna


  popis

  Při stavbě panelárny byla objevena kumulace kamenů vespod s pískovcovým blokem. Pod tímto kamenem ležela na pravém boku skrčená kostra dítěte (2–3 roky) s hlavou orientovanou k jihu a obličejem obráceným k východu. Za hlavou ležel hrnek a v něm džbánek.
  Sama kostra ležela opět na pískovcovém bloku a byla i po stranách obložena pískovcovými plotnami.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 668–314 669


  osoby

  Leo Davídek
  vedoucí výzkumu


  městská část  Machan


Aktualizováno: 24. 08. 2019