Internetová encyklopedie dějin Brna

1973: Nivy

Nivy


 • archeologické lokality

  Chrlice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • trať

  Niva Břesta

 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1973

 • instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích (Leo Davídek)


 • nálezová zpráva

  227/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  1207/74, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  4/73, Muzeum města Brna


 • popis

  Při stavbě panelárny byla objevena kumulace kamenů vespod s pískovcovým blokem. Pod tímto kamenem ležela na pravém boku skrčená kostra dítěte (2–3 roky) s hlavou orientovanou k jihu a obličejem obráceným k východu. Za hlavou ležel hrnek a v něm džbánek.
  Sama kostra ležela opět na pískovcovém bloku a byla i po stranách obložena pískovcovými plotnami.


 • kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 668–314 669


 • osoby

  Leo Davídek
  vedoucí výzkumu


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • prameny, literatura


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 24. 08. 2019