Žlíbky - Špilberk


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  trať

  Žlíbky


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1971


  instituce

  Vlastivědný kroužek v Chrlicích (Leo Davídek a S. Buček)


  nálezová zpráva

  236/86, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  3/71, Muzeum města Brna


  popis

  Při hloubení rýhy pro vodovod byl narušen sídlištní objekt se střepy ze starší doby železné.


  kultury

  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna, inv. č. 314 807–314 881


  osoby

  Leo Davídek
  zahynul (společně s S. Bučkem) při provádění záchranných prací


  městská část


  Machan


Aktualizováno: 24. 08. 2017