Ústavní soud


  historický název

  Zemský dům


  ulice

  Joštova 8/625


  charakteristika

  Ústavní soud České republiky byl umístěn do Brna 1. 1. 1993 jako její nejvyšší soudní instance.
  Sídlí v budově bývalého Zemského domu, který měl původní vstup z dnešní České ulice, kde dosud stojí původní krytý nájezd pro kočáry (případně poté i auta). Dnes má hlavní vstup z Joštovy ulice.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Prvním předsedou Ústavního soudu (ČSFR) byl JUDr. Ernest Valko.
  Prvním předsedou Ústavního soudu (České republiky) byl JUDr. Zdeněk Kessler, otec JUDr. Dagmar Lastovecké - bývalé senátorky, soudkyně Ústavního soudu a dřívější primátorky města Brna.
  V současné době (2019) je předsedou Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský.


  stavební vývoj

  Značně komplikovaná stavební historie zemské sněmovny, která se datuje už od roku 1867, vyvrcholila na přelomu let 1872–1873, kdy byla na její novostavbu vypsána soutěž, v níž zvítězili Anton Hefft s Robertem Raschkou, mimo jiné i proto, že za nižší náklady nabídli větší objekt. Stavbu prováděl od roku 1875 Josef Arnold, kamenické práce dodali Adolf Loos st. a Johann Tomola. Stavba byla dokončena v roce 1878 a vložena do ní pamětní schránka s dobovými dokumenty. V rámci stavebního průzkumu budovy v roce 2014 se ji podařilo 4. 11. 2014 najít.
  Dílo Vídeňana Heffta a bukurešťského rodáka Raschky představuje největší budovu na brněnské okružní třídě, postavenou v místech, kde se konaly trhy kuchyňského zboží a kde občas hostoval i cirkus. Čtyři obvodová křídla vymezují čtveřici nádvoří. Jádrem dispozice je dvoupodlažní sněmovní sál s galeriemi typu dvorany. Kolem obíhá obslužná chodba, okna úřadoven směřují do ulic.
  Přehlednému dispozičnímu řešení odpovídají také symetrická průčelí, jejichž monumentalita, harmonie a vyváženost jsou výsledkem jak uvážlivé souhry horizontálního a vertikálního principu, tak také proporcí budovy.
  Budova byla rekonstruována ve 2. polovině 80. let 20. století podle návrhu Vladimíra Pally.  prameny, literatura

  Ostatní literatura

  "Nejen stavby kulturního Brna"

  "Brněnská architektura 1815–1915"

  článek v odborném periodiku

  "Zemský dům"


  městská část

  významné osoby

  Josef Arnold
  prováděl stavební práce Vladimír Drápal
  nachází se zde jeho reliéf "Dvojice" Zdeněk Kessler
  první předseda Ústavního soudu (České republiky) Adolf Loos
  prováděl kamenické práce Johann Eduard Tomola
  prováděl kamenické práce
  další významné osoby (1)...


  objekty

  otevření budovy
  pamětní deska: Joštova 8/01 oběti okupace
  pamětní deska: Joštova 8/02 R. Sochorec
  pamětní deska: Joštova 8/03 Dvojice I.
  reliéfní nástěnná malba: Joštova 8/04
  umístěno v interiéru budovy
  Dvojice II.
  reliéfní nástěnná malba: Joštova 8/05
  umístěno v interiéru budovy

  další objekty (3)...


  události

  20. 2. 2015
  Výstava „Zemská sněmovna v zrcadle své doby“ 4. 11. 2014
  Nález pamětní schránky v budově Ústavního soudu v Brně 19. 6. 1945
  Druhé zasedání Mimořádného lidového soudu v Brně 8. 6. 1945
  Zahájení činnosti Mimořádného lidového soudu v Brně 6. 6. 1924
  Zahájení 2. sjezdu Společnosti pro výzkum dítěte
  další události (3)...


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 04. 06. 2020