Koliště


  historický název

  Koliště (Glacis)


  ulice

  území

  Brno-město


  majitelé

  město Brno


  zajímavosti

  Park na Kolišti vznikal postupně od roku 1793 do roku 1864. Jeho nejstarší částí byla promenádní alej stromů před vnějšími hradbami v místech dnešní Nádražní a Benešovy ulice. Tento vnější pás hradeb dal v roce 1809 zbořit císař Napoleon, vnitřní hradba byla zbořena v roce 1831 a po roce 1852, kdy Brno přestalo být zemskou pevností, byly hradby odstraněny (až na malé výjimky) úplně.
  Park poté začal být budován podél východní části tzv. "okružní třídy", jež takřka kopírovala původní trasu zbořených hradeb.
  Sadové úpravy byly zahájeny už v roce 1816 z popudu hraběte Antonína Bedřicha Mitrovského a pokračovaly (1828 a 1835) pod dohledem moravských místodržitelů hraběte Ignaziho a Aloise Ugarteho ml. Technické práce řídil zemský zahradník Antonín Šebánek a továrník Karl Offermann.
  Z parku se stala oblíbená společenská promenáda s lavičkami a odpočinkovými zákoutími. Park byl osázen vzácnými dřevinami a keři a vytvořil tak zelený pás kolem části města. Oblíbeným se u veřejnosti stal (v roce 1886 postavený a otevřený) tzv. "Wetterhäuschen", tj. meteorologický sloup s malou kopulí a různými údaji o teplotě, vlhkosti a čistotě vzduchu spolu s údaji časovými a nedaleko od něj tzv. Wawrova fontánka (s pitnou vodou) z roku 1887, což obojí parku věnoval brněnský měšťan a cestovatel Karl Wawra.
  30. 8. 1888 rozhodla městská rada brněnská o povolení stavby hudebního pavilonu v parku na Kolišti poblíž bývalé dívčí školy. Žádal o to 8. pěší regiment vojska v Brně, aby tam mohl pořádat své pravidelné nedělní promenádní koncerty, což se záhy poté i stalo.
  V parku byly poté postupně odhaleny různé busty a pomníky, např. pomník básníka Friedricha Schillera (1888, Johann Tomola), pomník dramatika Franze Grillparzera (1892, Antonín Břenek a Johan Tomola), pomník starosty Brna Gustava Winterhollera (1895, Antonín Břenek) a tzv. "Švédský pomník" obráncům Brna v místech nejprudších bojů v roce 1645 (1895, Ferdinand Hrach a Johann Tomola). V parku byl postaven také tzv. Meteorologický pavilon (1910, Alois Prastorfer). V roce 1915 přibylo sousoší Poutníci (Franta Úprka) a v roce 1932 pamětní deska J. W. Goetha. Všechny tyto sochařské práce - kromě Poutníků - byly po roce 1918 a 1945 odstraněny. I Poutníci však byli přemístěni na dnešní místo v souvislosti s výstavbou Janáčkova divadla (1960–1965).
  Park byl přeťat v letech 1940–1941 nově zbudovanými tramvajovými kolejemi do Černých Polí a na menší oddělené části parku byl 26. 4. 1955 odhalen pomník zv. Vítězství Rudé armády nad fašismem (Vincenc Makovský), jenž byl umístěn na vysokém soklu (arch. Antonín Kurial) s textem Stalinova rozkazu k osvobození Brna. Ten byl v roce 1990 ze soklu odstraněn.
  Na opačný konec parku byl k Domu umění přenesen v roce 1955 z Moravského náměstí pomník s portrétní bustou R. J. Malinovského (1949, Vincenc Makovský). V místech dnešního Janáčkova divadla (z let 1960–1965) stávala tzv. Zemanova kavárna (1925, arch. Bohuslav Fuchs, zbořena 1964), dnes její novodobá replika (otevřená 24. 3. 1995) je umístěna při ulici Za divadlem. Před divadlem stojí socha Leoše Janáčka (1975, S. Hanzl, O. Oplatek, V. Zavřel) a alegorie moravské orlice (1970, O. Zoubek).
  Na začátku parku na Kolišti na Malinovského náměstí byl postaven tzv. "Künstlerhaus" (1910–1911, H. C. Ried), dnes Dům umění, upravený v roce 1946 (arch. Bohuslav Fuchs) a celkově rekonstruovaný v letech 2007–2010).
  Park na Kolišti je zelenou oázou přímo uprostřed města a je obydlen drobným ptactvem.
  významné osoby

  Antonín Bedřich Mitrovský
  iniciátor sadových úprav na počátku 19. století Karl Offermann
  řídil technické práce při sadových úpravách parku


  objekty

  F. Grillparzer
  pomník: Jezuitská 0/01 R. Ott
  pamětní deska: Koliště - park 0/01 F. Schiller
  pomník: Koliště - park 0/02 G. Winterholler
  pomník: Koliště - park 0/03 G. Winterholler
  pomník: Koliště - park 0/04
  další objekty (17)...


  události

  5. 12. 2013
  Slavnostní otevření nově revitalizovaného Parku na Kolišti 25. 11. 2012
  Nově otevřeno kluziště v parku Koliště 11. 10. 2012
  Odstranění sochy Rudoarmějce z důvodu rekonstrukce parku 26. 4. 1955
  Slavnostní odhalení památníku Rudé armády na Moravském náměstí


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 24. 01. 2022