park na Moravském náměstí


  historický název

  Park na Kiosku  charakteristika

  Jde o park v samém středu města, od jehož okrajů vycházejí ulice Česká, Brandlova, Kounicova, Mášova, Lidická a Rooseveltova. Uprostřed na křižovatce pěti parkových cest je menší bazén s vodotryskem. Park má mezi cestami travnaté plochy s řadou stromů a lavičky k odpočinku.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Park na Moravském náměstí se nachází na bývalém předhradebním prostranství jedné z bašt před branou Veselou při ústí bývalé Hřbitovní (dnes Kounicovy) ulice. Od konce 18. století se toto prostranství s malým parčíkem stalo oblíbeným místem společenských procházek a setkání, k čemuž přispíval i nevelký hudební pavilon zv. Kiosk, v němž se konávaly koncerty vojenských kapel.
  Uprostřed parku byl v letech 1890–1891 zbudován a 17. 5. 1891 slavnostně otevřen Německý dům (Deutsches Haus), který měl sloužit (jako protipól českého Besedního domu z roku 1871) jako kulturní centrum pro německy mluvící občany Brna. Před Německým domem bylo v roce 1892 postaveno a 17. 10. 1892 odhaleno sousoší pomníku císaře Josefa II. se sedícími sochami Obchodu a Tolerance, jež vytvořil Anton Břenek. Pomník však byl odstraněn 28. 9. 1919 a Německý dům vyhořel do základů koncem dubna 1945.
  Plocha parku sloužila od 26. dubna 1945 do března 1946 jako příležitostné pohřebiště rudoarmějců, kteří padli při bojích o Brno na konci II. světové války a jejichž ostatky byly poté po zbudování Čestného pohřebiště na brněnském Ústředním hřbitově zde exhumovány a přeneseny tam. Poté už byl park upraven jako odpočinkové místo s lavičkami a dětským hřištěm.
  Dne 27. 10. 1946 byl v parku odhalen základní kámen pro připravovaný pomník T. G. Masaryka autorů Jaroslava Frágnera a Vincence Makovského, ale k jeho postavení už nedošlo a i onen základní kámen byl po roce 1948 odstraněn.
  V letech 1970–1972 bylo prostranství znovu upraveno, v jeho středu byl umístěn pěticípý bazén s vodotryskem a za ním umístěno a v roce 1973 odhaleno sousoší Komunisté, jež vytvořil sochař Miloš Axman, M. Moráň a R. Bartková. Toto sousoší však bylo v roce 1990 také odstraněno a zůstal jen bazén jako prázdná betonová nádrž.
  Parkem však nadále procházejí cesty, jež propojují jednotlivé ulice, které park obklopují a zkracují tak pěším cestu k nim. Park slouží v současné době k nejrůznějším celoměstským veřejným akcím. V jeho středové části se nachází cenný exemplář dubu letního, vyhlášeného Památným stromem.


  stavby

  Německý dům
  Moravské náměstí


  objekty

  císař Josef II.
  pomník: Moravské náměstí 0/01
  původní umístění
  T. G. Masaryk
  základní kámen: Moravské náměstí 0/03 Komunisté
  pomník: Moravské náměstí 0/05 "Občan Rulík"
  busta: Moravské náměstí 0/06 první jízda koněspřežné tramvaje
  jiná realizace: Moravské náměstí 0/17


  události

  29. 3. 2017
  Výstava Park na Moravském náměstí v Brně 16. 2. 2011
  Slavnostní odhalení Klíčové sochy 3. 2. 2011
  Polštářová bitva 2. 11. 2007
  Umístění bust občana Rulíka 17. 5. 1891
  Slavnostní otevření Německého domu v Brně


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 04. 03. 2020