Česká spořitelna, a.s.


  historický název

  První moravská spořitelna


  ulice

  Jánská 4, 6, 8,10/445-448


  území

  Brno-město


  majitelé

  Česká spořitelna, a.s.


  firmy a instituce

  Česká spořitelna, a.s.


  zajímavosti

  Novostavba byla dokončena již za nacistické okupace, takže židovský architekt Heinrich Blum nesměl být uváděn mezi jejími autory.


  poznámka

  Stavba upoutá již při vstupu dynamikou šnekového schodiště a sklobetonové kopule, kruhovými okny galerie, oblými náběhy proskleného stropu a dalšími nautickými motivy. Expresivitou je výjimečná rovněž uliční fasáda: travertinem obloženým arkýřem s pásovými okny a mohutným vlajkovým stožárem ve svém středu.
  Kancelářské první patro je žulovým obkladem zapojeno do dvojpodlažního obchodního soklu. Na každém z pěti obytných podlaží tří domovních vstupů jsou umístěny dva komfortně vybavené dvoupokojové byty s centrální obytnou halou propojenou prosklenými dveřmi s obývacím pokojem, který má po celé své šíři balkon do dvora.
  Pozoruhodnými prvky stavby jsou např.: osvětlení dvorany bez lustrů neonovými trubicemi, aluminiové rámy otvorů v parteru, telefonní kabina zakomponovaná do hlavního vstupu, dřevem obložené stupně schodů aj.
  Budova je přístupná pro veřejnost.
  Domy 4/445, 6/446, 8/447, 10/448 (z toho památkově chráněné jsou budovy s č.o./č.p. 4/445 a 10/448).


  vznik

  1936–1939


  stavební vývoj

  Spořitelna měla na místě dnešní stavby svoje ústředí v historické budově, kterou se rozhodla nahradit větší a reprezentativnější novostavbou. Vypracováním návrhu roku 1937 pověřila trojici architektů, kteří spolu doposud nespolupracovali - Josefa Poláška, Otakara Oplatka a Heinricha Bluma.
  Jedna z největších novostaveb v historickém jádru se vyznačuje mimořádnou kvalitou návrhu i provedení. Byla stavěna ve dvou etapách, neboť před uzavřením staré bankovní haly musela již být v provozu nová.
  V letech 1937–1938 byl postaven dům č. 8 s menší přepážkovou halou; v letech 1938–1939 byla postavena část s hlavní bankovní dvoranou.
  V roce 1938 - v souvislosti s objevem výbojkového osvětlení a použití neonu nejen k reklamním, ale i průmyslovým a užitkovým účelům - byla tato budova, a to patrně u nás poprvé, osvětlena bez lustrů pouze neonovými trubicemi.  městská část

  významné osoby

  Heinrich Blum
  spoluautor projektu Otakar Oplatek
  spoluator projektu Josef Polášek
  spoluautor projektu
  Václav Štursa
  vedoucí ředitel První moravské spořitelny v Brně


  související odkazy

  BL


Aktualizováno: 20. 03. 2020