Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloslava (Slávka) Vuletič-Donátová

  Ing. Miloslava (Slávka) Vuletič-Donátová


  • * 20.2.1890 Brno – † 23.2.1950 Brno


  • první elektroinženýrka v ČSR, spolumajitelka fy Bartelmus a Donát a spol. v Brně, zajímavá osobnost společenského života první republiky


  • rodné jméno

   Donátová, rozloučená Javůrková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Evropa: první elektroinženýrka (žena)

  • zajímavé okolnosti

   jako výrazná osobnost tehdejší společnosti označována mnohdy pouze SVD


  • bydliště

   Brno:
   - Neugasse - Nová 61
   - Wurmova 12/14


  • vzdělání

   dívčí lyceum Vesny v Brně (1906 absolutorium),
   II. česká státní reálka v Brně (1916 maturita),
   ČVŠT v Brně - odbor elektroinženýrství (2. státní zkouška 25. 5. 1923)


  • zaměstnání

   soukromnice, úřednice

  • odborné a zájmové organizace

   členka generální rady Škodových závodů,
   předsedkyně dámského odboru spolku ČsČK v Brně,
   čestná předsedkyně Československého červeného kříže,
   čestná předsedkyně Zory


  • poznámky

   Maturitu složila v roce 1916 již jako čtyři roky vdaná paní s dvouletou dcerkou, v té době jí bylo 26 let. Druhou českou státní reálku nenavštěvovala jako řádná studentka, byla vedena jako externistka. To byl status, který umožňoval dívkám složit maturitu jinde, než na soukromých dívčích školách. Miloslava Javůrková kromě francouzštiny a vlastivědy (obsahovala otázky z dějepisu a ze zeměpisu) maturovala z předmětů typických pro reálky, tedy matematiky a fyziky, a „byla uznána dospělou s vyznamenáním“. Maturitu na II. české reálce v Brně složila jako první žena.
   V časopise „Měsíc“ architekt W. Bisom hovoří o novostavbě rodinného domu a jeho majitelku označuje jako „paní SVD“. Mimo jiné uvádí i slova, kterými paní Vuletič-Donátovou charakterizuje: „Stojí-li v popisu „Rodinný dům paní ředitelové X ...“, pak může být každý ujištěn, že nalezne ještě osobitější, ještě individuálnější ztvárnění celého organismu domu, jednotlivých místností. /.../ Ale při stavbě domu pro ženu musí architekt býti nekonečně taktnější, pozornější, musí umět vyjít vstříc, aby dům stal se tím, čím býti má: obrazem charakteristických vlastností své paní.“ (s. 17)
   „Rodinný dům, který si paní SVD dala vystavěti brněnským architektem inž. Karlem H. Kepkou (chyba v textu, projektantem byl jeho syn -Menš), jest svou výrazností se zřetelem k své paní úplně zladěný (! takto v originále -Menš) organismus, skutečný rodinný dům.“ (s. 20)
   Rodinný dům byl postaven v roce 1933, návrh a projekt: Karel Sebastian Jan Kepka, stavbu provedla firma V. Nekvasil, a. s., Praha - Brno.
   Mezi její osobní blízké přátele patřila např. Eliška Junková.


  • obrazy

   img15229.jpg img15230.jpg img19630.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Wilhelm Bisom
   Bisom referoval v tisku o stavbě jejího domu Štěpán Doubrava
   Dr. Doubrava s manželkou byli kmotry při křtu Ing. Miloslavy Donátové Ivo Ducháček
   rodinný známý Eliška Junková
   přítelkyně Karel Sebastian Jan Kepka
   přítel, projektant domu na Wurmově ulici


  • partneři

   Václav Karel Javůrek
   sňatek: 3. 11. 1912 ve Vídni X (fara sv. Jan); (manželství rozloučeno 5. 12. 1921 v Brně)
   (první manžel)
   Milan Vuletič
   sňatek: 9. 7. 1924, Brno (městská rada)
   (druhý manžel)


  • děti

   Miloslava Nebeská (Javůrková, ovdovělá Svozilová)


  • rodiče

   Josef Donát
   Růžena Donátová (Fořtová)


  • ulice

   Neugasse - Nová
   bydliště (dnes Lidická) Wurmova
   bydliště od 30. 11. 1933 (policejní přihlášení), novostavba z téhož roku


  • stavby

   Rodinný dům Ing. Slávky Vuletičové-Donátové
   Wurmova 12/598
   majitelka domu


  • události

   30. 8. 1936
   Položení základního kamene nové klubovny ČVK Brno


  • související odkazy

   Matriční záznam - sňatek 9. 7. 1924


  • autor

   Menš, Lik, blat


Aktualizováno: 05. 08. 2020

Slávka Vuletič-Donátová na jaře 1916 v brněnských Lužánkách. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Tomáš Nebeský, děkujeme.