Ing. Miloslava (Slávka) Vuletič-Donátová

* 20.2.1890 Brno – † 23.2.1950 Brno


první elektroinženýrka v ČSR, spolumajitelka fy Bartelmus a Donát a spol. v Brně, zajímavá osobnost společenského života první republiky


rodné jméno

Donátová, rozloučená Javůrková


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Evropa: první elektroinženýrka (žena)


zajímavé okolnosti

jako výrazná osobnost tehdejší společnosti označována mnohdy pouze SVD


bydliště

Brno:
- Neugasse - Nová 61
- Wurmova 12/14


vzdělání

dívčí lyceum Vesny v Brně (1906 absolutorium),
II. česká státní reálka v Brně (1916 maturita),
ČVŠT v Brně - odbor elektroinženýrství (2. státní zkouška 25. 5. 1923)


zaměstnání

soukromnice, úřednice


odborné a zájmové organizace

členka generální rady Škodových závodů,
předsedkyně dámského odboru spolku ČsČK v Brně,
čestná předsedkyně Československého červeného kříže,
čestná předsedkyně Zory


hrob

poznámky

Maturitu složila v roce 1916 již jako čtyři roky vdaná paní s dvouletou dcerkou, v té době jí bylo 26 let. Druhou českou státní reálku nenavštěvovala jako řádná studentka, byla vedena jako externistka. To byl status, který umožňoval dívkám složit maturitu jinde, než na soukromých dívčích školách. Miloslava Javůrková kromě francouzštiny a vlastivědy (obsahovala otázky z dějepisu a ze zeměpisu) maturovala z předmětů typických pro reálky, tedy matematiky a fyziky, a „byla uznána dospělou s vyznamenáním“. Maturitu na II. české reálce v Brně složila jako první žena.
V časopise „Měsíc“ architekt W. Bisom hovoří o novostavbě rodinného domu a jeho majitelku označuje jako „paní SVD“. Mimo jiné uvádí i slova, kterými paní Vuletič-Donátovou charakterizuje: „Stojí-li v popisu „Rodinný dům paní ředitelové X ...“, pak může být každý ujištěn, že nalezne ještě osobitější, ještě individuálnější ztvárnění celého organismu domu, jednotlivých místností. /.../ Ale při stavbě domu pro ženu musí architekt býti nekonečně taktnější, pozornější, musí umět vyjít vstříc, aby dům stal se tím, čím býti má: obrazem charakteristických vlastností své paní.“ (s. 17)
„Rodinný dům, který si paní SVD dala vystavěti brněnským architektem inž. Karlem H. Kepkou (chyba v textu, projektantem byl jeho syn -Menš), jest svou výrazností se zřetelem k své paní úplně zladěný (! takto v originále -Menš) organismus, skutečný rodinný dům.“ (s. 20)
Rodinný dům byl postaven v roce 1933, návrh a projekt: Karel Sebastian Jan Kepka, stavbu provedla firma V. Nekvasil, a. s., Praha - Brno.
Mezi její osobní blízké přátele patřila např. Eliška Junková.
osoby

Wilhelm Bisom
Bisom referoval v tisku o stavbě jejího domu Štěpán Doubrava
Dr. Doubrava s manželkou byli kmotry při křtu Ing. Miloslavy Donátové Ivo Ducháček
rodinný známý Eliška Junková
přítelkyně Karel Sebastian Jan Kepka
přítel, projektant domu na Wurmově ulici


partneři

Václav Javůrek
sňatek: 3. 11. 1912 ve Vídni X (fara sv. Jan); (manželství rozloučeno 5. 12. 1921 v Brně)
(první manžel)
Milan Vuletič
sňatek: 9. 7. 1924, Brno (městská rada)
(druhý manžel)
ulice

Neugasse - Nová
bydliště (dnes Lidická) Wurmova
bydliště od 30. 11. 1933 (policejní přihlášení), novostavba z téhož roku


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
Rodinný dům Ing. Slávky Vuletičové-Donátové
Wurmova 12/598
majitelka domu


události

30. 8. 1936
Položení základního kamene nové klubovny ČVK BrnoMenš, Lik, blat


Aktualizováno: 25. 10. 2023