Internetová encyklopedie dějin Brna

Fabián Popelka

  Fabián Popelka


  • * 7.7.1841 Šubířov (okres Prostějov) – † 5.4.1918


  • pedagog v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Jako přesvědčený český učitel se střetával s německou radnicí; sám poznamenal při svém odchodu na odpočinek v kronice školy, že odchází „s přesvědčením, že konal vždy neohroženě svou učitelskou i národní povinnost.“


  • bydliště

   Brno:
   - Franz-Josef-Strasse 114
   - Falkensteinergasse 18


  • vzdělání

   gymnázium v Olomouci (nedokončeno z finančních důvodů),
   učitelský ústav v Brně

  • jiné pocty

   výnosem c. k. ministerstva kultu a vyučování mu byl 2. 8. 1904 udělen titul ředitele


  • zaměstnání

   učitel v Jevíčku (od roku 1862)

   učitel v Brně:
   - česká trojtřídní škola v Zábrdovicích (1864–1866)
   - německá dívčí škola v Příční ulici (1866–1870)
   - dívčí měšťanská škola u sv. Jakuba (1870–1883)
   - pak jmenován řídícím učitelem na pětitřídní obecné chlapecké škole na Hutterově rybníku


  • poznámky

   Pocházel z rodiny nadučitele v Šubířově, otec mu zemřel, když neměl ještě 15 let. Musel z finančních důvodů odejít z V. třídy gymnázia v Olomouci.
   Když po 41 letech školské služby odcházel 1. 10. 1903 na odpočinek, do školní kroniky, kterou psal, uvedl: „Zařízení telefonu a Laterny Magiky považuji za svůj odkaz této škole.“ Laternou Magikou je myšleno vybavení třídy v přízemí školní budovy s okny na dvůr, která byla opatřena neprůsvitnými záclonami, kde „pohodlně mlhavé obrazy mohou býti uloženy na stěnu“. Takto ukazované obrazy „dělají žákům ohromnou radost“.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Popelková (Navrátilová)
   sňatek: 15. 5. 1875, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • děti

   Adéla Popelková
   Marie Popelková
   Eugen Popelka
   Olga Popelková


  • rodiče

   Augustin Popelka
   Veronika Popelková (Skácelová)


  • ulice

   Falkensteinergasse
   bydliště (dnes Gorkého) Franz-Josef-Strasse
   bydliště doložené v roce 1879 (dnes Francouzská)


  • události

   10. 7. 1900
   Školní slavnost k oslavě 70. narozenin císaře Františka Josefa I.
   ředitel školy
   27. 6. 1892
   Návštěva císaře Františka Josefa I. v první české obecné škole v Brně
   pedagog


  • autor

   Menš, Ma


Aktualizováno: 31. 03. 2020