P. Josef Heral

* 7.8.1889 Brno – † 4.4.1948 Brno


kněz; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSRvzdělání

na kněze byl vysvěcen 20. 7. 1913


zaměstnání

působil jako oficiál a později jako vikář na Petrově (dne 1. 9. 1932 byl instalován jako farář při stoličním chrámu Páně na Petrově),
po smrti faráře Antonína Štursy byl investován farářem u sv. Jakuba - instalován byl dne 3. května 1946 (do 4. 4. 1948), instalaci vykonal biskup Karel Skoupýpoznámky

Pocházel z velmi skromných poměrů; podle sčítání obyvatel v roce 1890 rodina obývala sklepní byt, který se skládal z jednoho pokoje, jedné předsíně a jednoho tzv. kabinetu (menší místnosti), neměli ani kuchyň (výslovně uvedeno ve sčítacím archu). Bydlelo zde celkem pět osob, z toho byla jedna „nocležnice“, které se zřejmě pronajímal onen kabinet. Maminka pomáhala vylepšit rodinný rozpočet také prací domovnice. Přesto rodiče jedinému synovi umožnili získat vzdělání.
Zatčen v akci Albrecht der Erste 1. 9. 1939 v Brně, vězněn do 8. 9. 1939 na Špilberku, odtud převezen do KT Dachau (zde od 10. do 26. 9. 1939, vězeňské číslo 35 410), poté do Buchenwaldu, odkud byl propuštěn v roce 1940.
osoby

Karel Skoupý
K. Skoupý vykonal instalaci J. Herala Antonín Štursa
spoluvězeň v akci 1. 9. 1939

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku (původně skup. 64, hrob č. 217)


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Brně


Menš


Aktualizováno: 26. 02. 2024