Potvrzení předcházejících privilegií

8. 6. 1367


místo

Brno


charakteristika

Veřejný notář Buzek z Troubek, na žádost brněnských měšťanů a se souhlasem moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, mění privilegium krále Jana Lucemburského z 23. srpna 1312 s inzerovanou listinou krále Rudolfa Habsburského z 29. ledna 1307 a jeden článek ze základních práv, která Brnu udělil český král Václav I. v lednu 1243.


účastníci

veřejný notář Buzek z Troubek,
brněnští měšťané,
Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský


zajímavosti

Notářská znamení a stvrzovací formule tří veřejných notářů: Buzka z Troubek, Petra - syna Petra z Jevíčka a Štěpána Ondřejova z Bzence.


poznámka

K zlistinění došlo o šesté hodině v domě Jana Jindřicha Lucemburského, markraběte moravského. Markrabě vzal privilegia do rukou, s notářem bedlivě prohlédl pečeti, jedno privilegium si nechal přečíst od městského písaře a nařídil notáři, aby vyhověl žádosti měšťanů.události

29. 1. 1307
Osvobození od placení cla v Čechách a na Moravě 1/1243
První městské privilegium udělené Brnu českým králem Václavem I.


osoby

Jan Jindřich
markrabě moravský


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018