Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení předcházejících privilegií

Potvrzení předcházejících privilegií


 • 8. 6. 1367 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Veřejný notář Buzek z Troubek, na žádost brněnských měšťanů a se souhlasem moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, mění privilegium krále Jana Lucemburského z 23. srpna 1312 s inzerovanou listinou krále Rudolfa Habsburského z 29. ledna 1307 a jeden článek ze základních práv, která Brnu udělil český král Václav I. v lednu 1243.


 • účastníci

  veřejný notář Buzek z Troubek,
  brněnští měšťané,
  Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský

 • zajímavosti

  Notářská znamení a stvrzovací formule tří veřejných notářů: Buzka z Troubek, Petra - syna Petra z Jevíčka a Štěpána Ondřejova z Bzence.

 • poznámka

  K zlistinění došlo o šesté hodině v domě Jana Jindřicha Lucemburského, markraběte moravského. Markrabě vzal privilegia do rukou, s notářem bedlivě prohlédl pečeti, jedno privilegium si nechal přečíst od městského písaře a nařídil notáři, aby vyhověl žádosti měšťanů.


 • prameny, literatura


 • události

  29. 1. 1307
  Osvobození od placení cla v Čechách a na Moravě 1/1243
  První městské privilegium udělené Brnu českým králem Václavem I.


 • osoby

  Jan Jindřich
  markrabě moravský


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018