Návštěva prezidenta Ludvíka Svobody v Brně

10. 6. 1968


ulice

náměstí Družby národů
dnes Dominikánské náměstí náměstí Svobody


charakteristika

„Včera v 8.30 hodin přiletěl na brněnské letiště v Tuřanech vzácný host, president republiky Ludvík Svoboda s chotí, v doprovodu předsedy vlády inž. Oldřicha Černíka s manželkou. Presidenta republiky dále doprovázeli ministr národní obrany generálplukovník inž. Martin Dzúr, ministr vnitra Josef Pavel a další vedoucí činitelé.
Na letišti uvítali presidenta a ostatní hosty představitelé města a kraje, vedoucí tajemník jihomoravského KV KSČ J. Špaček, předseda JKNV K. Neubert, vedoucí tajemník MěstV KSČ J. Kubíček a předseda MěstNV a poslanec NS O. Vaverka. Po hymnách provedl president přehlídku vojenské jednotky, nastoupené na jeho počest.
Ani deštivé a studené počasí neodradilo tisíce Brňanů, kteří vzdávali po celé cestě z letiště do vnitřního města hold nejvzácnějšímu a nejmilejšímu hostu. Tolik spontánního a radostného projevu Brno dlouho nezažilo. Především to byla mládež, která dlouho zdravila L. Svobodu opakovaným výrokem: Přijeďte k nám zase!
Za zvuků fanfár vešel president se svým doprovodem do Nové radnice, kde ho vítali pionýři s květy a krojované skupiny mu podaly tradiční chléb a sůl. V historickém Rytířském sále uprostřed 200 oficiálních hostů pozdravil presidenta republiky předseda MěstNV a poslanec NS O. Vaverka. Odevzdal mu také upomínkové dary, velký stříbrný klíč, symbolizující čestné občanství a zdravici města Brna. L. Svoboda poděkoval za přivítání srdečnými slovy, zdůraznil, že se v Brně necítí jako doma, ale prostě doma. Blahopřál také Brňanům k jejich úspěchům. Z balkónu radnice pozdravil shromážděné na náměstí Družby národů.
Potom odjel president republiky se svým doprovodem do Závodů Jana Švermy. V 15 hodin byla na náměstí Svobody uspořádána mohutná manifestace, na které pronesl president republiky projev. (...)
Účastníci shromáždění také schválili rezoluci, v níž připomněli historii a význam města Brna a žádali přijetí zákona o městě Brně. Rezoluce též doporučovala skoncovat s centralistickou politikou a odstranit narůstající těžkosti.
Představitelé ČSSR potom vyhověli též pozvání Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně a navštívili tuto vysokou školu.
Večer se pak president republiky se svým doprovodem zúčastnil představení opery Výlety pana Broučka v Janáčkově opeře.“
(Citováno z Lidové demokracie, červen 1968.)osoby

Oldřich Vaverka
předal prezidentu Ludvíku Svobodovi stříbrný klíč jako symbol čestného občanství města Brna


městská část

Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018