Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity

20. 5. 1969 (20.–23.5.1969)


ulice

číslo orientační

7


katastr

Brno-městocharakteristika

Jubilejní oslavy byly zahájeny v úterý 20. května zasedáním akademického senátu a fakultních vědeckých rad v Janáčkově divadle.
Po něm následovalo slavnostní shromáždění s proslovy rektora T. Martince, ministra školství V. Bezdíčka a dalších vzácných hostů. Ministr předal při této slavnostní příležitosti Řád práce univerzitě a jejím profesorům S. Hraběti, K. Popkovi, V. Richtrovi, J. Šebánkovi, O. Wagnerovi, K. Zapletalovi a J. Ludvíkovskému.

Oslavy pokračovaly ve středu 21. května, kdy byly v zasedací síni Nové radnice uděleny čestné doktoráty významným domácím i zahraničním badatelům v oborech věd lékařských, matematických, přírodních, společenských a uměleckých. Téhož večera se konalo v Janáčkově divadle slavnostní představení Smetanovy Libuše.

Ve čtvrtek 22. května se se konala na jednotlivých fakultách vědecká sympozia. Oslavy byly zakončeny v pátek 23. května zájezdy hostů na významná místa brněnského okolí.


účastníci

Theodor Martinec, rektor,
Vilibald Bezdíček, ministr školstvíosoby

Vilibald Bezdíček
ministr školství Jules François
pronesl zdravici Sergěj Hrabě
při této příležitosti oceněn Řádem práce Jaroslav Ludvíkovský
při této příležitosti oceněn Řádem práce (oceněn v nepřítomnosti) Theodor Martinec
rektor univerzity
další osoby (5)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196
v zasedací síni nové radnice uděleny čestné doktoráty významným domácím i zahraničním badatelům v oborech věd lékařských, matematických, přírodních, společenských a uměleckých
Janáčkovo divadlo
Rooseveltova 7/31
zahájení oslav i část kulturního programu


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 13. 01. 2020