Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2018

5. 2. 2019číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Ve Sněmovním sále Nové radnice byly za přítomnosti primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a předních představitelů města Brna uděleny ceny města Brna pro rok 2018.
Ceny převzalo 17 osobností, oceněných v patnácti kategoriích, z toho dvě dvojice a jedna osobnost in memoriam.


účastníci

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


poznámka

Cenu města Brna za rok 2018 převzali:
- doc. Dr. Ing. Jan Černocký (technické vědy)
- prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (přírodní vědy)
- prof. MUDr. Miroslav Souček (lékařské vědy a farmacie)
- prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (společenské vědy)
- Ing. arch. Aleš Burian (architektura a urbanismus)
- doc. dr. Jiří Kocman (výtvarné umění a design)
- MgA. Igor Ardašev (hudba)
- Kateřina Tučková (literatura)
- Ing. Luděk Navara (žurnalistika a publicistika)
- prof. MgA. Ivo Krobot (dramatické umění)
- Ing. František Konvička (sport)
- nakladatelství Větrné mlýny, Petr Minařík a Pavel Řehořík (mezinárodní spolupráce města Brna)
- Jan a Sabina Kratochvilovi (zásluhy o svobodu a demokracii)
- Ing. Vladimír Filip (mimořádný přínos městu Brnu)
- Jaroslav Jaroš (sólista opery brněnského divadla ve více než 130 tenorových rolí, in memoriam).


události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019
další události (13)...


osoby

Vladimír Filip
jeden z oceněných Kateřina Hédervári Tučková
jedna z oceněných Jaroslav Jaroš
jeden z oceněných, in memoriam Jan Kratochvil
jeden z oceněných Sabina Kratochvilová
jedna z oceněných
další osoby (2)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

Fl


Aktualizováno: 11. 10. 2023