Udílení cen města Brna pro rok 2018

5. 2. 2019číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

Sněmovní sál Nové radnice


charakteristika

Ve Sněmovním sále Nové radnice byly - za přítomnosti primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a předních představitelů města Brna - uděleny ceny města Brna pro rok 2018.
Ceny převzalo 17 osobností, oceněných v patnácti kategoriích, z toho dvě dvojice a jedna osobnost in memoriam.


poznámka

Oceněné osobnosti:
- doc. Dr. Ing. Jan Černocký (Technické vědy)
- prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (Přírodní vědy)
- prof. MUDr. Miroslav Souček (Lékařské vědy a farmacie)
- prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc. (Společenské vědy)
- Ing. arch. Aleš Burian (Architektura a urbanismus)
- doc. dr. Jiří Kocman (Výtvarné umění a design)
- MgA. Igor Ardašev (Hudba)
- Kateřina Tučková (Literatura)
- Ing. Luděk Navara (Žurnalistika a publicistika)
- prof. MgA. Ivo Krobot (Dramatické umění)
- Ing. František Konvička (Sport)
- nakladatelství Větrné mlýny, Petr Minařík a Pavel Řehořík (Mezinárodní spolupráce města Brna)
- Jan a Sabina Kratochvílovi (Zásluhy o svobodu a demokracii)
- Ing. Vladimír Filip (Mimořádný přínos městu Brnu)
- in memoriam Jaroslav Jaroš (sólista opery brněnského divadla ve více než 130 tenorových rolí).


osoby

Markéta Vaňková
primátorka města Brna


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

Fl


Aktualizováno: 01. 11. 2019