Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022

24. 1. 2023číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

Zastupitelský sál na Nové radnici


charakteristika

Při již tradičním ceremoniálu předala primátorka JUDr. Markéta Vaňková na brněnské Nové radnici dvanácti osobnostem udělenou Cenu města Brna. Vladimír Koudelka a Bohumil Samek byli oceněni in memoriam.


účastníci

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


poznámka

Cenu města Brna za rok 2022 převzali:
- prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (přírodní vědy)
- Dr. Erich Hechtner (mezinárodní spolupráce města Brna)
- Mgr. Vladimír Koudelka (in memoriam)
- Jan Němec (literární činnost)
- Zdeněk Pololáník (hudba)
- Bc. Jiří Procházka (sport)
- David Radok (dramatické umění)
- prof. Liběna Rochová Svobodová (výtvarné umění a design)
- PhDr. Bohumil Samek (společenské vědy, in memoriam)
- prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c. (lékařské vědy a farmacie)
- prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (technické vědy)
- Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (zásluhy o svobodu a demokracii)
- Ing. arch. Zdeňka Vydrová (architektura a urbanismus)
- prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (mimořádný přínos městu Brnu)


obrazy

události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019 5. 2. 2019
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2018
další události (14)...


osoby

Vladimír Koudelka
jeden z oceněných (in memoriam) Zdeněk Pololáník
jeden z oceněných Liběna Rochová
jedna z oceněných Bohumil Samek
jeden z oceněných (in memoriam) Václav Suchý
jeden z oceněných
další osoby (2)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část


LucKub


Aktualizováno: 08. 03. 2023