NAŠE FB STRÁNKY - Cyrilo-Metodějská záložna na Zelném trhu 


26. říjen


Na fb stránkách naší encyklopedie jsme se dnes zaměřili na stavbu, která se nachází ve spodní části Zelného trhu - Cyrilo-Metodějskou záložnu.
Na naší druhé fb stránce naší encyklopedie připomínáme výročí, která připadají na daný den.

Pokud i vy máte ve svých rodinných albech staré pohledy na Brno, budeme za ně rádi. Posílat nám je můžete přes naše fb stránky.


obrazy

Jis