Kalendárium na měsíc červenec 2008 


1. červenec 2008


Vážení a milí čtenáři naší encyklopedie,
na četné Vaše dotazy budeme do našeho Kukátka zařazovat naše encyklopedické Kalendárium, tedy přehled výročí brněnských osobností a událostí na delší časový výhled, a to vždy na celý následující měsíc.
Přestože v tomto výčtu zdaleka nejsou všech- ny osobnosti a události, které byly pro historii města Brna významné, přijměte toto naše encyklopedické Kalendárium za možnost k zamyšlení alespoň nad těmi osobnostmi
či událostmi, které tato naše internetová databáze nabízí.


soubory ke stažení

Jis