Dominikánská 13/346


  domovní znamení

  U černého orla


  ulice

  území

  Brno-město


  majitelé

  5. 6. 1906 - město Brno

  ITV, s.r.o.


  firmy a instituce

  od 19. 2. 2001 - TV centrum
  od listopadu 2003 - Design Silvia Škrášková Brno


  poznámka

  menší chráněné území
  1348 L /5


  stavební vývoj

  Objekt vznikl spojením dvou původně samostatných jednoprostorových domů. Čelní zeď jádra domu č. 13 byla umístěna v předním uličním traktu, zatímco č. 11 zaujímalo trakt zadní.
  Ve sklepech domu relikty suterénů zděných jader ze závěru 13. století, dům přestavěn v pozdním středověku, případně rané renesanci, poté v baroku. Druhý suterén sklepů barokní. Výzkumem v letech 1983–1987 byl snad odkryt relikt suterénu dřevohliněného domu, zaniklého v pokročilém 14. století.
  V 80. letech minulého století zbourána dvorní křídla, rekonstrukce uličního traktu proběhla poměrně citlivě.  prameny, literatura

  zobrazit


  související odkazy

  Fl, Los, Alka


Aktualizováno: 21. 09. 2018