Vila Augusta a Alfreda (?) Löw-Beera


  historický název

  Vila Augusta a Alfreda (?) Löw-Beera


  ulice

  Hlinky 132-134/115


  charakteristika

  Vila se rozkládá na dvou parcelách, je obklopena parkovou a zahradní úpravou, jde o členitou budovu původně trojkřídlou, po úpravách v letech 1909 a 1910 zvětšenou o další přístavby a zahradní domek.
  Přístup k domu od brány objíždí kruhem zahradní parter.


  území

  Brno-Pisárky


  zajímavosti

  Majitelem v roce 1900 byl JUDr. Hieronymus Fiala (advokát), po něm od roku 1910 Eugen Škarda (člen bankovní správní rady), od roku 1918 Ludwig Dukat, vojenský krejčí a od roku 1927 August Löw-Beer, člen a reprezentant významné brněnské rodiny podnikatelů v textilním průmyslu.


  poznámka

  V roce 1939 obsadila dům - jakožto židovský majetek - nacistická bezpečnostní služba (Sicherheitsdienst, která měla pobočku ještě na Poštovské 8 v Alfapasáži). Majitelům se však podařilo včas odjet do zahraničí.
  Nedaleko odtud - v Hlinkách č. 142 bylo pak velitelství SS policejního pluku.


  stavební vývoj

  Už od roku 1876 stál na pozemku domu č. 134 trojkřídlý objekt s vnitřním dvorem a krátkým rizalitem/portikem v jižní části objektu, v roce 1909 byl upraven jako samostatně stojící objekt čtvercového půdorysu. V roce 1910 byl dům přestavěn a napojen na vodovod a kanalizaci a upraveny v něm dva byty.  městská část

  významné osoby

  August Löw-Beer
  majitel od roku 1927 Eugen Škarda
  majitel od roku 1910 do roku 1918


  Fl


Aktualizováno: 18. 01. 2023