Internetová encyklopedie dějin Brna

Kotlářská 34–50/865–868, Nájemné domy

Nájemné domy


 • ulice

  Kotlářská 34–50/865–868

 • charakteristika

  Nájemné domy tvoří souvislou řadu pětipatrových domů s podkrovím od ulice Botanické po ulici Lidickou.
  Všech devět domů má jednotný estetický vzhled s černým a světlým obložením průčelí, průběžnými okny, arkýři a balkony. Před domy jsou menší trávníkové plochy s chodníky do vchodů domů.


 • území

  Brno-Veveří


 • zajímavosti

  Domy mají výtahy a promyšlenou půdorysnou osnovu jednotlivých bytů s různou kategorizací a vybavením (např. s krytými balkony).


 • stavební vývoj

  Domy, které byly postaveny v letech 1938–1939 projektovali Ing. arch. Václav Dvořák a Jaroslav Brázda ve snaze položit základ velkoměstskému vzhledu ulice po asanaci některých jejích starších budov od rohu Botanické ulice.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 06. 05. 2019