Poláškova vila


  ulice

  Barvičova 56/47


  území

  Brno-Stránice


  majitelé

  od roku 1980 stát,
  od roku 2005 zrestituováno

  Ing. Pavel Polášek


  firmy a instituce

  Konzulát Ukrajiny ve městě Brně


  zajímavosti

  Jedná se o kombinaci rodinného sídla autora a jeho ateliéru společně s bytem určeným k pronájmu.


  vznik

  1932-1933


  současný stav

  Stavba je svým kubicky rozčleněným objemem přísným příkladem funkcionalistického směru meziválečných let, jemuž také odpovídá čistě bílá fasáda dekorovaná pouze pásovými okny s dříve barevným orámováním a také luxfery na zahradním průčelí. Trojpodlažní rozvrstvení stavby nechal autor projevit v uličním průčelí, kde v přízemí zve hosta ke vstupu do hmoty vyhloubená travertinová nika. Naopak třetí patro ustupuje od rušné ulice do hlubokého ateliérového soustředění, jež je navíc umocněno obklopenou střešní terasou. Uliční průčelí pak ve druhém patře akcentuje zimní zahrada ukryta do obdélného arkýře vydělující se od hmoty domu do prostoru.


  stavební vývoj

  Realizaci projektu vlastního obytného domu architekta Josefa Poláška provedla firma Albína Hofírka z Brna v letech 1932–1933. Funkcionalistický architekt se tezí „forma následuje funkci“ řídil i při zařizování výrazně účelného interiéru jednotlivých místností.
  Část zařízení tohoto domu pocházela z dílny designéra Jindřicha Halabaly ve spolupráci se Spojenými UP závody Brno, nábytek do zimní zahrady dodala firma JOSPOS.
  Stát částečně připravil rodinu Poláškových o vlastnictví vily po emigraci synů Josefa Poláška (1969), kdy zde však stále ještě zůstávala jejich matka Anka Polášková, jež nuceně odešla za svými syny pouhých devět let před sametovou revolucí. Po definitivní konfiskaci státem následovala devastace a zničení původního zařízení domu.
  Rodina podala žádost o navrácení stavby již v roce 1992. Po třináctiletém sporu přinesl rozhodnutí ve prospěch rodiny až Nejvyšší soud ČR. Od května 2007 je dům rodiny Poláškových v užívání konzulátem Ukrajinské republiky.  prameny, literatura

  Katalog

  "Josef Polášek"

  Ostatní literatura

  "Slavné brněnské vily"


  městská část

  významné osoby

  Jindřich Halabala
  designér, hlavní architekt Spojených UP závodů Brno, autor části interiérového vybavení Josef Polášek
  autor projektu


  související odkazy

  Studentský záznam


Aktualizováno: 09. 10. 2023