Petrov 3


  historický název

  Dům choralistů


  ulice

  Petrov 3/621


  charakteristika

  Vznikl patrně už na přelomu 13. a 14. století jako křídlo sousedního domu č. 4, ale v letech 1873–1874 byl přestavěn a adaptován na obytný dům s šesti bytovými jednotkami.
  Dnešní podobu (včetně nové střechy) získal na začátku 21. století (2000–2003) podle projektu architektů Petra Todorova a Miloše Klementa, má i soukromou kapli sv. Josefa, jejíž interiér navrhla Magdalena Říčná.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Mezi jeho obyvateli byl v roce 1880 např. kostelní sluha Petr Huss s rodinou, choralisté Josef Reichl a Martin Schorčík s rodinami, akolyta Josef Kurz s rodinou, soukromnice Rosálie Obrovská s neteří a varhaník František Musil s rodinou.
  Od roku 2004 do současnosti slouží dům k ubytování řeholních sester Misijní rodiny Donus Dei, které pracují v sousední charitativní restauraci "L´Vive" - Živá voda Petrov 2. Jejich společenství bylo založeno roku 1950 v Saint Denis ve Francii Marcelem Rousselem.  stavby

  Petrov 4
  Petrov 4/273
  oba domy původně tvořily jeden celek


  Fl


Aktualizováno: 28. 05. 2019