Petrov 4


  historický název

  Kanovnická rezidence


  ulice

  Petrov 4/273


  charakteristika

  Středověký dům v oněch místech tvořil původně celek se sousedním domem č. 3.
  Za obléhání Brna Švédy v roce 1645 byl značně poškozen a musel být několikrát opravován.
  Po vzniku brněnské diecéze v roce 1777 byl upraven pro sídlo kanovníků brněnskými staviteli z rodiny Grimmů, otcem Mořicem a synem Františkem Antonínem Grimmem.
  Jako sídlo kanovníků a jejich domácností sloužil pak dům až do počátku 2. poloviny 20. století.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  V letech 1961–1990 byla v domě umístěna Lidová škola umění Jaroslava Kvapila (obor výtvarnictví).
  V letech 1991–1993 se v něm vystřídala Varhanická škola, Diecézní charita Brno, Centrum pro rodinu a sociální péči a Diecézní katechetské centrum.
  V roce 2009 se dům stal jednacím centrem připravujícím návštěvu papeže Benedikta XVI. v Brně. I dnes slouží dům jako obydlí, např. i kanovníka Karly Orlity, jenž má zásluhy o vznik Diecézního církevního soudu a Akademie kanonického práva v Brně.


  stavební vývoj

  V roce 2012 začala nová rekonstrukce domu podle projektu architektů Zdeňka Bureše a Petra Múčky, při níž došlo k jejímu propojení až k sousednímu domu rajhradského kláštera, interiéry byly upraveny pro potřeby kurie brněnského biskupství v oblasti pastorace, katecheze, ekonomiky, práva, stavební činnosti aj¨. Zůstaly v ní i některé byty.
  Součástí domu se stala i nová kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kterou projektovali architekti Milivoj Husák, Jiljí Šindler a Ladislav Müller.  stavby

  Petrov 3
  Petrov 3/621
  oba domy původně tvořily jeden celek
  Petrov 5
  Petrov 5/272
  při rekonstrukci v letech 2010–2014 byly oba domy spojeny v jeden celek


  významné osoby

  František Antonín Grimm
  přestavba v roce 1777 proběhla pod jeho vedením Mořic (Mauric) Grimm
  přestavba v roce 1777 proběhla pod jeho vedením


  události

  27. 9. 2009
  Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně
  Petrov č. 4 - centrum příprav návštěvy papeže Benedika XVI.


  Fl


Aktualizováno: 29. 05. 2019