Petrov 5


  historický název

  Dům rajhradských opatů


  ulice

  Petrov 5/272


  charakteristika

  Dům byl postaven v místech starého středověkého domu při hradbách a přestavěn patrně v roce 1631. Svědčí o tom letopočet na portálu a písmena F.G.A.C.P.M.R.
  Byl však poničen při obléhání Brna Švédy v roce 1643 a 1645 a musel být opět opraven.
  V roce 1990 mu bylo přistavěno 3. podlaží. Po roce 1990 v něm byly zahájeny nové stavební úpravy a modernizace interiérů pro potřeby biskupské kurie, jež probíhaly postupně až do roku 1998
  V letech 2010–2014 byl dům propojen se sousedním domem č. 4 a z obou objektů vytvořen celek.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Dům využívali od 17. století ke svým občasným krátkodobým (vesměs služebním) pobytům v Brně opati rajhradského kláštera, trvale v něm tehdy bydlel s rodinou jen domovník, který se o dům staral.
  Od poloviny 20. století do roku 1989 zde mělo sídlo Obvodní kulturní a vzdělávací středisko.
  V přízemí byla řezbářská a sochařská dílna sochaře restaurátora Heřmana Kotrby, s nímž spolupracovali další dva umělci, sochař Miloš Vlček a malíř Vladimír Svoboda.
  Poté, po nové rekonstrukci a propojení domu č. 5 s domem č. 4, tu bylo umístěno Diecézní konzervátorské centrum, sídlo ekonomického odboru, oddělení správy majetku a stavební oddělení. Dnes tu působí i Diecézní církevní soud a oddělení Cestovního ruchu a církevní turistiky, které má i svoje oddělení výpočetní techniky a redakci tiskoviny Acta curiae Brunensis, vydávané v tištěné i elektronické podobě.  stavby

  Petrov 4
  Petrov 4/273
  při rekonstrukci v letech 2010–2014 byly oba domy spojeny v jeden celek


  městská část

  významné osoby

  Jaroslav Škarohlíd
  ateliér určený k výuce žáků


  Fl


Aktualizováno: 28. 05. 2019