Petrov 9


  historický název

  Vikariátní dům


  ulice

  Petrov 9/268


  charakteristika

  Dům při křižovatce ústí Biskupské ulice do ulice Petrské a na prostranství kolem katedrály sv. Petra a sv. Pavla byl od svého počátku údajně farou s kaplí sv. Barbory. Byl však poničen za obléhání Brna Švédy v roce 1643 a 1645, takže musel být opraven a v roce 1732 nově rekonstruován.
  Kaple sv. Barbory byla zrušena v roce 1788 císařem Josefem II. a zbořena v roce v roce 1845. Dům byl poté upraven také jako obydlí úředních pracovníků farnosti poté, co byla v roce 1785 u katedrály farnost obnovena.
  Nová přestavba a úprava domu se uskutečnila v letech 1874–1875 podle plánů stavitele Josefa Arnolda, po níž následovalo postupně ještě několik drobných úprav.
  Od roku 2012 proběhla však větší rekonstrukce domu podle projektu architekta Petra Todorova.


  území

  Brno-město


  zajímavosti

  Dům sloužil od počátku jako fara svatopetrské farnosti.
  Od roku 1806 byl zde umístěn i úřad vikáře, a svatopetrská škola. Měl devět bytových jednotek pro vikáře, faráře a administrátora farnosti, ale i kostelníka a kostelní sluhy. Byly zde umístěny i potřebné řemeslné dílny (např. krejčovské).
  Od poloviny 20. století zde sídlilo také ústředí brněnského mužského Akademického pěveckého sdružení Moravan, jehož sbor řídil dlouhá léta profesor Josef Veselka. Je tu proto také byt varhaníka a vedoucího Dómského smíšeného sboru.
  Od roku 1991 slouží v objektu turistům i "Donum" - obchod s knihami, liturgickými potřebami, suvenýry, aj.  městská část

  významné osoby

  Josef Arnold
  podle jeho plánů v letech 1874–1875 proběhla nová přestavba a úprava domu


  Fl


Aktualizováno: 29. 12. 2019