Kostel Blahoslavené Marie Restituty


  ulice

  území

  Brno-Lesná


  poznámka

  Slavnostní otevření bylo původně plánováno na 1. 5. 2020, z důvodů tzv. koronavirové krize bylo odloženo na pozdější termín. Mše se zde sloužily již od června 2020. Slavnostního otevření se zúčastnilo asi tisíc pozvaných věřících, kteří byli mezi těmi, kteří svými dary přispěli na stavbu kostela. celkem bylo vybráno na 120 milionů korun. Požehnání novému svatostánku udělil pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul dne 12. 9. 2020.
  Sbírka pokračuje na vnitřní vybavení kostela, zatím je oltář dřevěný, v budoucnu by měl být nahrazen oltářem kamenným. Lavice jsou také provizorní z kostela ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Zatím zde nejsou také varhany.
  Slavnostní otevření však není vysvěcením kostela, k tomu dojde až v budoucnosti.


  stavební vývoj

  Základní kámen ke stavbě kostela požehnal už v roce 2009 papež Benedikt XVI. při své návštěvě Brna. Stavba sama začala v roce 2017 a dokončena byla v roce 2020.
  Kostel má tvar rotundy s vedlejší trojúhelnou samostatně stojící věží se zvonicí, která slouží také jako rozhledna, má 31 m a je propojena s kostelem krytou lávkou ve výši posledního patra kostelní budovy. Ve věži je také zvonkohra a je z ní výhled na město Brno. Kostel má i své parkoviště s 38 místy, a to pod kostelem stojícím na pilotech a sousedním dřívějším duchovním centrem.
  Interiér kostela pojme až 450 věřících a je v něm i vyhrazený koutek pro děti. Je vybaven prozatímním nábytkem a i jeho umělecká výzdoba se doplňuje postupně.
  Architektem stavby je Marek Štěpán. Fasádu vyzdobil výtvarník Petr Kvíčala se svými studenty, a to různými atributy stvoření přírody i běžného lidského života. Rytý nápis zvenku na věži, který je ve tvaru kříže, se sestává ze slov "fos - zoé", což znamená "světlo - život" a napsaných řeckým písmem podle nápisu na jednom z křížků nalezených ve vykopávkách Velké Moravy.  významné osoby

  Helena Kafková
  po ní je kostel pojmenován


  události

  12. 9. 2020
  Slavnostní otevření kostela v Brně na Lesné


  Menš


Aktualizováno: 16. 02. 2023