Stromová kaple v Brně-Jehnicích


  ulice

  charakteristika

  Stromová kaple myšlenkově navazuje na jehnický hřbitov, měla by se stát místem zklidnění, vzpomínek na zemřelé i zamyšlením pro žijící. Vznikla v parčíku u hřbitova a zdobí ji dřevěná plastika anděla z ateliéru Jaroslava Ekla.


  území

  Brno-Jehnice


  vznik

  2022


  stavební vývoj

  Stromová kaple je novodobou formou sakrální architektury v krajině, jsou to stromy vysazené blízko sebe ve tvaru tradičním pro kaple nebo kostely. S ohledem na růst stromů se předpokládá, že kmeny v budoucnu vytvoří sloupoví a proplétající se větve klenbu kaple.
  Projektantem byla Ing. Zdeňka Fendrichová z Veřejné zeleně města Brna, p.o, tato organizace rovněž zajistila realizaci projektu.
  Náklady na výsadbu stromů a zeleně hradil Odbor životního prostředí MMB, terénní úpravy a vybavení mobiliářem zajistila Brno-Jehnice a sponzoři.


  stavby

  Jehnický hřbitov
  Meziboří
  stavby na sebe myšlenkově navazují


  městská část

  události

  11. 9. 2022
  Slavnost zpřístupnění a požehnání stromové kaple v Brně-Jehnicích


  Menš


Aktualizováno: 21. 02. 2023