Internetová encyklopedie dějin Brna

Lidická 1/690, Palác J. Bergla

Palác J. Bergla


 • historický název

  Palác J. Bergla

 • ulice

  Lidická 1/690


 • území

  Brno-Veveří

 • majitelé

  - továrník a obchodník s kůžemi Johann Bergl (1823–1885)
  - textilní průmyslník, majitel cukrovaru a velkostatkář Edmund Bochner von Stražisko (1832–po 1903) a jeho žena Julie, roz. Kleinová
  - od 1891 Julie Bochnerová von Stražisko, dcera Edmunda a Julie
  - od 1896 Eugenie von Klein-Wiesenberg
  - od 1914 Stephan Haupt von Buchenrode


 • poznámka

  Název této budovy a jejího majitele v literatuře kolísá. Uvádí se i jako Berglerův palác nebo palác K. Berglera (viz literatura Pavel Zatloukal).


 • stavební vývoj

  Po Kleinově paláci na náměstí Svobody představuje tato stavba další příklad systematického úsilí po hledání a naplňování nových forem životního stylu rodící se vrstvy buržoazie.
  U své první palácové zakázky se Heinrich von Ferstel pokusil podle přání stavebníka uplatnit "charakter, který byl příznačný pro mistry první poloviny 16. století", když renesanční palácovou dispozici překryl pozdně gotickým "pláštěm".
  Do Berglova paláce, postaveného v letech 1860–1863, se vcházelo přes čestné nádvoří, odkud se vstupovalo do prostorné schodišťové haly. Před fasádu z neomítaného cihelného zdiva architekt vysunul kamenné arkýře tudorovského typu, na nárožní terasu, skýtající příjemnou vyhlídku na město, situoval subtilní konstrukci zimní zahrady.
  Palác byl přestavěn v roce 1888, kdy ho vlastnil Edmund Bochner von Stražisko a jeho manželka Julie, podle plánů Augusta Prokopa, citlivě respektujícího původní Ferstelovu architekturu. Tehdy zanikl skleník a na místě hospodářských budov vyrostlo nové křídlo.
  Interiér Café Biber v přízemí z roku 1888 upravil v roce 1934 pro kavárnu Muzeum Bohuslav Fuchs. Jeho adaptace však zanikla při dalších přestavbách ve 2. pol. 20. století.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Bohuslav Fuchs
  interiér Café Biber v přízemí z roku 1888 upravil v roce 1934 pro kavárnu Muzeum Heinrich von Ferstel
  architekt původní stavby


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 02. 07. 2019