Nájemný dům A. Holitzkého s restaurací


  historický název

  Nájemný dům A. Holitzkého s restaurací


  ulice

  Benešova 22/612


  území

  Brno-město


  majitelé

  Albert Holitzky (1822–?), hoteliér a stavební podnikatel


  stavební vývoj

  O staveništi v jižní části plánované okružní třídy se uvažovalo už v roce 1861, a to v souvislosti s otázkou, zda je vhodné, aby byl v daném místě v blízkosti nádraží vybudován další velký hotel, když obdobný Padowetzův podnik stál nedaleko. Komplikace technické povahy také způsoboval výškový rozdíl mezi dvěma paralelními ulicemi, mezi nimiž měla být novostavba situována.
  Z velkého nájemného domu s restaurací v přízemí, který představoval variantu poloblokového objektu typu Hof, se stala jedna z dominant „Nádražního okruhu“. Její klasicizující charakter, orientovaný k antikizujícím tendencím, ji nicméně od ostatních staveb v této části brněnské Ringstrasse odlišuje. Symetrické hlavní průčelí (4 + 3 + 4) má osovou část zdůrazněnou dvěma pořadími polosloupů. Dekorativní prvky dále představuje figurální výzdoba v jemném prefabrikovaném štukovém reliéfu, které v nadokenních partiích dominuje motiv orlů, jinde zase dekor litinového zábradlí balkonu na masivních konzolách.
  Projektanta domu s jistotou neznáme. Hypotéza, že autorem plánů mohl být M. Kellner, se opírá o jisté analogie v řešení střední části Holitzkého domu a vlastního nájemného domu M. Kellnera von Brünnheim na Moravském náměstí z téže doby.
  V roce 1926 byla původně čtyřpodlažní stavba pro potřeby pojišťovny Merkur značně necitlivě zvýšena o dvě patra a ukončena dekorativně ztvárněnou atikou, čímž projektant této úpravy - Jindřich Kumpošt - podstatně narušil především vyvážené proporční vztahy.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Jindřich Kumpošt
  autor projektu úpravy budovy (zvýšení o dvě patra) z roku 1926 Ilse Kürschner
  obyvatelka Irma Sonnenfeld
  obyvatelka


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 11. 05. 2019