Nájemný dům A. Flesche


  historický název

  Nájemný dům A. Flesche


  ulice

  území

  Brno-město


  majitelé

  Adolf Flesch ml. (1859–1940), syn a nástupce významného průmyslníka v oblasti kožedělného průmyslu Adolfa Flesche st. (1813–1879)


  zajímavosti

  Isidor Vincenz Flesch von Brunningen (1819–1884) - strýc A. Flesche ml. - vlastnil vedle cukrovarů v Modřicích a v Brně také velký obchodní dům s filiálkami v celé monarchii. Věnoval se vývozu soli a cukru zejména na Balkán. V roce 1878 byl za úspěch na světové výstavě v Paříži nobilitován.
  Jeho dcerou byla mj. i Augusta, provdaná Ripková von Rechthofen a Ludmilla (1856–1934), která byla malířka.
  Členem této rozvětvené rodiny byl i Gustav Flesch von Brunningen (1877 Split -?), který vystudoval architekturu na vídeňské akademii ve speciálce O. Wagnera.


  stavební vývoj

  Zbořeniště čtyř domů v lokalitě poblíž Starobrněnské brány zůstávalo dlouho nevyužito, mj. i proto, že nebylo vyřešeno určení definitivní stavební čáry, která měla vymezit druhou stranu náměstí naproti Městskému dvoru.
  Poloblokovou palácovou stavbu podle projektu vídeňského architekta Julia (?) Kocha nakonec v letech 1879–1880 provedl v redukované podobě stavitel Eduard Exner.
  Stavba se do náměstí obrací hlavním průčelím (1+3+1+3+1), jehož základní kompozici tvoří postranní rizality a vysoký vstupní portál s balkonem.
  S horizontálním rozvrstvením fasády se projektant vyrovnal tak, že přízemí a mezipatro zahrnul do zóny soklu s bosáží, 2. a 3. patro spojil do střední zóny a poslední podlaží od nich oddělil kordonovou římsou. Okosení obou nároží jsou nadto dynamizována masivními balkony na konzolách. Na osový průjezd navazuje vlevo hlavní dvojramenné a napravo vedlejší schodiště, která směřují k dvojtraktové dispozici v patrech; v každém ze tří křídel byl čtyřpokojový byt. Půdorysné řešení bylo ovlivněno dispozicí protějšího Městského dvora.
  Palácový charakter i proporční vztahy značně pozměnila a znehodnotila přestavba a především nadstavba roku 1939, provedená podle projektu zaměstnanců městského stavebního úřadu (A. V. Kožíšek a J. A. Šálek).


  prameny, literatura

  stavby

  kino Excelsior
  Šilingrovo náměstí 4/257


  městská část

  významné osoby

  Eduard Exner
  stavitel


  objekty

  oběti 2. světové války
  pamětní deska: Šilingrovo náměstí 3-5/02


  události

  1. 3. 2011
  Zahájení činnosti Honorárního konzulátu Slovenské republiky v Brně


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 10. 06. 2021