Palác B. a S. Morgensternových


  historický název

  Palác B. a S. Morgensternových


  ulice

  území

  Brno-Královo Pole


  majitelé

  bratři Bernhard a Samuel Morgensternovi, nájemci pivovaru se sladovnou v Králově Poli, sladovny na Nové (Lidické) ulici, pivovaru v Řečkovicích


  zajímavosti

  Samuel se věnoval také mnoha veřejným aktivitám (měl značný podíl na rozvoji sladovnictví v celé monarchii, angažoval se v Obchodní a živnostenské komoře, podílel se na přípravě expozic na světových výstavách.
  Bernhard se více zabýval udržováním rodinných tradic a angažoval se také v židovské obci.


  stavební vývoj

  Dům bratří Morgensternových, ve své době nazývaný vilou, je situován na exponovaném nároží dnešní Štefánikovy a Kotlářské ulice. Jednopatrová stavba palácového charakteru, postavená v letech 1886–1887 podle projektu stavitele J. Nebehostenyho, má nezvykle dlouhé hlavní průčelí (1 + 4 + 9 + 4 + 1).
  Jeho střední část ve formě plochého rizalitu vrcholí atikovou balustrádou a charakteristickým znakem svého autora - zvýšenou mansardovou střechou. Nároží je nadto zdůrazněno osmibokým arkýřem, který představuje jakýsi samostatný "pavilon", z něhož je dobrý výhled do lužáneckého parku.
  Zajímavé je dispoziční řešení. Pod jednou střechou jsou tady kombinovány jak obytná, tak také administrativní funkce. Z honosně řešeného průjezdu se totiž vstupuje vlevo do schodišťové haly, směřující k rodinnému apartmá, i do úřadoven firemní centrály, kam vede pravé schodiště. Bohatý štukový dekor v duchu pozdního historismu doplňují v interiérech uměleckořemeslné práce, ve štuku, ve dřevě, v kovu i ve skle. Interiéry byly vybaveny zařízením, které podle absolventa vídeňské akademie a zaměstnance brněnského Uměleckoprůmyslového muzea Hanse Worresche zhotovila brněnská firma Franze Schantla. (Tato firma se v roce 1891 části vybavení paláce Morgensternových představila na vánoční výstavě Moravského uměleckoprůmyslového spolku.)


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  Bernhard Morgenstern
  majitel domu Samuel Morgenstern
  majitel domu


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 10. 07. 2014