Internetová encyklopedie dějin Brna

Štefánikova 1/836, Palác B. a S. Morgensternových

Palác B. a S. Morgensternových


 • historický název

  Palác B. a S. Morgensternových

 • ulice

  Štefánikova 1/836


 • území

  Brno-Královo Pole

 • majitelé

  bratři BernhardSamuel Morgensternovi, nájemci pivovaru se sladovnou v Králově Poli, sladovny na Nové (Lidické) ulici, pivovaru v Řečkovicích


 • zajímavosti

  Samuel se věnoval také mnoha veřejným aktivitám (měl značný podíl na rozvoji sladovnictví v celé monarchii, angažoval se v Obchodní a živnostenské komoře, podílel se na přípravě expozic na světových výstavách.
  Bernhard se více zabýval udržováním rodinných tradic a angažoval se také v židovské obci.


 • stavební vývoj

  Dům bratří Morgensternových, ve své době nazývaný vilou, je situován na exponovaném nároží dnešní Štefánikovy a Kotlářské ulice. Jednopatrová stavba palácového charakteru, postavená v letech 1886–1887 podle projektu stavitele J. Nebehostenyho, má nezvykle dlouhé hlavní průčelí (1 + 4 + 9 + 4 + 1).
  Jeho střední část ve formě plochého rizalitu vrcholí atikovou balustrádou a charakteristickým znakem svého autora - zvýšenou mansardovou střechou. Nároží je nadto zdůrazněno osmibokým arkýřem, který představuje jakýsi samostatný "pavilon", z něhož je dobrý výhled do lužáneckého parku.
  Zajímavé je dispoziční řešení. Pod jednou střechou jsou tady kombinovány jak obytná, tak také administrativní funkce. Z honosně řešeného průjezdu se totiž vstupuje vlevo do schodišťové haly, směřující k rodinnému apartmá, i do úřadoven firemní centrály, kam vede pravé schodiště. Bohatý štukový dekor v duchu pozdního historismu doplňují v interiérech uměleckořemeslné práce, ve štuku, ve dřevě, v kovu i ve skle. Interiéry byly vybaveny zařízením, které podle absolventa vídeňské akademie a zaměstnance brněnského Uměleckoprůmyslového muzea Hanse Worresche zhotovila brněnská firma Franze Schantla. (Tato firma se v roce 1891 části vybavení paláce Morgensternových představila na vánoční výstavě Moravského uměleckoprůmyslového spolku.) 


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Bernhard Morgenstern
  majitel domu Samuel Morgenstern
  majitel domu


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 10. 07. 2014