Klášter Řádu chudých sester sv. Kláry - klarisek


  historický název

  Klášter Řádu chudých sester sv. Kláry - klarisek


  ulice

  Zeiberlichova 80/444


  území

  Brno-Soběšice


  majitelé

  filiální kostel husovické farnosti


  zajímavosti

  Klášter je prvním klášterem v brněnské diecézi vybudovaným po roce 1989 pro řeholnice, jež před tím žily skrytě v civilních zaměstnáních.
  V roce 1990 přešly na duchovní formaci do německého kláštera v Paderbornu, kde vznikla myšlenka vybudovat si klášter v Brně. Finanční náklady pocházely z veřejné sbírky. Architektonický návrh zpracoval Ing. arch. Jiří Adam ve spolupráci s Ing. arch. Klausem Breithautem z Paderbornu a Ing. arch. Martinem Pánkem z Prahy.
  Klášterní objekt vzhledově připomíná původní stavby ze Středomoří, kde sv. František a sv. Klára kdysi působili. Součástí kláštera je i veřejně přístupná kaple Panny Marie.


  stavby

  městská část

  objekty

  základní kámen
  pamětní deska: Zeiberlichova 0/01


  události

  28. 10. 2012
  Získání relikvie Marie Restituty 27. 8. 2004
  Uctění ostatků sv. Kláry z Assisi v klášteře v Brně-Soběšicích 1. 11. 1997
  Posvěcení kláštera Chudých sester sv. Kláry (klarisek) v Brně-Soběšicích


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 19. 11. 2021