Internetová encyklopedie dějin Brna

Kamenná 36/207, Kaple sv. Alžběty v klášteře alžbětinek

Kaple sv. Alžběty v klášteře alžbětinek


 • historický název

  Kaple sv. Alžběty

 • ulice

  Kamenná 36/207


 • území

  Brno-Štýřice


 • zajímavosti

  Kaple sv. Alžběty je součástí klášterního areálu řádu sester terciářek sv. Františka z Assisi, nazývaných podle řádové svaté Alžběty Durynské alžbětinkami. Nachází se v přízemí na západní straně rizalitu a původně sloužila jen soukromým účelům kláštera a nemocným ženám jeho špitálu, později částečně i veřejnosti.
  Hlavní oltář s monumentálním obrazem sv. Alžběty Durynské z poloviny 19. století, jenž se nachází nad tabernáklem, stojí na mírně zvýšeném stupni kněžiště. Tabernákl sám má na bocích sošky adorujících andělů od Ondřeje Schweigla a je zpola zapuštěn do zdi. Na bočním oltáři - opět s dvěma adorujícími Schweiglovými andílky po stranách - je dominantou novodobá socha Immaculaty.
  Na zdi je vyřezávaná zasklená skříňka s Pražským jezulátkem (asi z roku 1775), dále barevná kopie obrazu Brněnské madony ve stříbrném tepaném rámu (1741) a v bohatě vyřezávaném rokokovém dřevěném rámu obraz Petra z Alcantary. Po boku stojí relikviář s voskovým reliéfem papeže Klimenta X. (1670–1676).
  K uměleckému vybavení interiéru kaple patří i na konzole vedle hlavního oltáře barokní socha sv. Rocha v úboru poutníka se psem nohou a odhalujícího svou otevřenou ránu, dále na konzole socha klečící postavy sv. Františka z Assisi v mnišském rouchu se stigmaty a křížem v pravé ruce na prsou (18. století) a s andílky po bocích a jako její protějšek stojící socha sv. Jana Nepomuckého. V přilehlé kapli pro řádové sestry, oddělené dřevěnou stěnou je velký obraz z 19. století představující Smrt sv. Václava.
  Větší množství obrazů z 18. a 19. století s různorodými náboženskými motivy a výjevy, jež byly původně zavěšeny na chóru sester (mezi nimi např. portréty sester představených Anny Bayerwerkové (F. V. Korompay, 1775), Xavery Pillersdorfové (F. Licht, 1801), Nepomuceny Rungerové (anonym, 1842) a dvou portrétů od J. 0. Gebharta, 1857 (Rozálie Bittnerové a Marie Františky Görschové), je však uloženo v klášterním depozitáři.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Klášter Řádu sv. Alžběty Durynské a jeho lékárna
  Kamenná 36/207
  klášter, jehož je kaple součástí


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 13. 01. 2020