Hilleho 5/1842


  ulice

  Hilleho 5/1842


  území

  Brno-Černá Pole


  stavební vývoj

  Skupinu nájemných domů na ulici Hilleho 5, na náměstí 28. října 9 a na Jeřábkově ulici 6 z let 1888–1891 řešil projektant a stavitel Martin Fleischhacker jednotně jako palácovou blokovou stavbu.
  Fleischhacker zvolil čtyřpodlažní symetrickou skladbu, kterou rytmizoval arkýři, u nichž soustředil převažující část dekoru, ovlivněného florenstskou renesancí. Jak vertikální, tak horizontální trojdílnost průčelí, zvýrazněné osové a nárožní partie, atikové nadstavby propůjčily zástavbě požadovaný slavnostní charakter.
  Jednotně byla vyřešeno také dispoziční uspořádání: v každém patře jsou dva třípokojové nebo čtyřpokojové byty se salony, orientovanými většinou do ulice či náměstí, a příslušenstvím, směřujícím do dvorů, které byly původně sjednoceny do jediného nádvoří. Prostá dvorní průčelí bez dekoru byla rozčleněna schodišťovými rizality.


  prameny, literatura

  stavby

  Jeřábkova 6/1849
  nájemný dům
  náměstí 28. října 9/1898


  městská část

  významné osoby

  Martin Fleischhacker
  autor stavby


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 21. 01. 2012