Kaplička (zvonička) v Ořešíně


  historický název

  zvonička


  ulice

  území

  Brno-Ořešín


  majitelé

  zvoníci: Frantiček Kučerovský (obecní sluha), Václav Buchta st. a Františka Navrátilová


  zajímavosti

  V současné době je zvonění mechanizováno.


  poznámka

  Zvonička v původním pojetí nebyla chápána jako církevní stavba, pravděpodobný důvod ke zbudování zvoničky byl čistě praktický. Na základě tzv. ohňového patentu z roku 1751, kde se ukládalao nočním "vartýřům", aby při nebezpečí požáru vyzváněli na poplach, se objevily zvony i ve vesnicích bez kostelů. Teprve později plnila zvonička funkci náboženskou jako kaplička. Byla vyzdobena malým oltáříčkem a mariánským obrázkem.

  V roce 1946 došlo k opravě kapličky a při rozebírání starého krovu byla ve věžičce nalezena zaletovaná kovová baňka, ve které byl uložen latinsky psaný text. Podle něho byla zvonička a její zvon vysvěceny 3. dubna 1865 kapitulním děkanem Ondřejem Hammermuellerem z Brna.


  vznik

  18. století


  stavební vývoj

  Za první světové války nebyl zvon zrekvírován, tak se stalo až v dubnu 1942, tedy během 2. světové války. Zvon byl použit na válečné účely. V obci se déle než rok nezvonilo. Zvon byl zakoupen až v roce 1943, nebyl však vysvěcen.
  K první opravě zvoničky bylo přistoupeno v roce 1946. Došlo k opravě krovů a výměně plechové krytiny střechy. Zednické práce na opravě zvoničky provedl František a Michal Zavadilovi (Ořešín č. 94), tesařskou práci František Bohatec (Ořešín č. 32) a klempířskou práci zajistil Stanisla Hamr (Ořešín č. 33). Plech a také další stavební materiál zajistil Místní národní výbor. Řemeslné práce provedli občané Ořešína bez nároku na odměnu - brigádnicky.


  prameny, literatura

  městská část

  události

  17. 6. 2018
  Požehnání rekonstruované kaple v Ořešíně


  související odkazy


Aktualizováno: 26. 07. 2011