Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty


  historický název

  Kostel sv. Jana Křtitele  území

  Brno-Bystrc


  zajímavosti

  Kostel má raně středověké jádro patrně z 1. poloviny 13. století, ale první písemná zmínka o něm je až z roku 1531. Zvon, který kostel měl do roku 1917, odlil údajně zvonař Matyáš z Velkého Meziříčí v roce 1592.
  Od roku 1633 kostel opuštěn, v roce 1691 naopak byly plány na jeho rozšíření, k němuž však nedošlo. Teprve v roce 1843 došlo k prodloužení kostelní lodi na východ po zboření kněžiště a výstavbě nového, v roce 1862 byla zvýšena věž a celková rekonstrukce kostela dokončena roku 1897.
  V presbytáři je freska od Ludvíka Kolka, Andělé nesoucí Tělo Kristovo Bohu Otci jako oběť, v kruhu je řada postav světců. Na pravé straně je sousoší sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Interiér kostela vyplňují sochy Božského Srdce Páně, sochy sv. Cyrila a Metoděje (z původního kostela), sochy sv. Václava a sv. Ludmily od B. Kavky (posvěcené 1. 10. 1950 P. Josefem Grossem), socha sv. Jana Bosca s dětmi od J. Vaňka a dřevěná socha Panny Marie Lurdské s dvěma klečícími anděly. Vlevo vysoko na stěně jsou dva obrazy: sv. Barbory a sv. Anny s dítětem Marií. Křtitelnice má na víku reliéf skupiny křtu Páně s holubicí Ducha svatého.
  Na věži kostela visí tři zvony zhotovené v roce 1957 firmou "Kovolit" v České u Brna (vysvěcené 16. 6. 1957) a malý zvonek-umíráček z roku 1732.
  Varhany zhotovené v roce 1923 mistrem E. Kášem byly v roce 1978 opraveny a doplněny. Mají 2 manuály, 15 znějících rejstříků, žaluziové crescendo pro 2. manuál, rejstříkové crescendo a 2 volné kombinace. Navrhl je prof. Hubert Padrta z Brna-Husovic. Jejich generální opravu provedl mistr Karel Zadák z Brna-Starého Lískovce.  městská část

  významné osoby

  Josef Ducháček
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1939–1950 Hubert Fojtík
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1931–1933 Vnislav Fruvirt
  v letech 1973–2020 zde působil jako farář (od roku 2014 jako výpomocný duchovní) Ludvík Kolek
  podílel se na freskové výzdobě kostela Mořic Kuda
  zde P. Mořic Kuda působil jako farář
  další významné osoby (3)...


  objekty

  Varhany kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty
  varhany: náměstí 28. dubna 0/04 F. Adamec
  pamětní deska: náměstí 28. dubna 8/01


  související odkazy

  Fl


Aktualizováno: 30. 05. 2021