Internetová encyklopedie dějin Brna

náměstí 28. dubna, Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty

Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty


 • historický název

  Kostel sv. Jana Křtitele

 • ulice

  náměstí 28. dubna


 • území

  Brno-Bystrc


 • zajímavosti

  Kostel má raně středověké jádro patrně z 1. poloviny 13. století, ale první písemná zmínka o něm je až z roku 1531. Zvon, který kostel měl do roku 1917, odlil údajně zvonař Matyáš z Velkého Meziříčí v roce 1592.
  Od roku 1633 kostel opuštěn, v roce 1691 naopak byly plány na jeho rozšíření, k němuž však nedošlo. Teprve v roce 1843 došlo k prodloužení kostelní lodi na východ po zboření kněžiště a výstavbě nového, v roce 1862 byla zvýšena věž a celková rekonstrukce kostela dokončena roku 1897.
  V presbytáři je freska od L. Kolka, Andělé nesoucí Tělo Kristovo Bohu Otci jako oběť, v kruhu je řada postav světců. Na pravé straně je sousoší sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Interiér kostela vyplňují sochy Božského Srdce Páně, sochy sv. Cyrila a Metoděje (z původního kostela), sochy sv. Václava a sv. Ludmily od B. Kavky (posvěcené 1. 10. 1950 P. Josefem Grossem), socha sv. Jana Bosca s dětmi od J. Vaňka a dřevěná socha Panny Marie Lurdské s dvěma klečícími anděly. Vlevo vysoko na stěně jsou dva obrazy: sv. Barbory a sv. Anny s dítětem Marií. Křtitelnice má na víku reliéf skupiny křtu Páně s holubicí Ducha svatého.
  Na věži kostela visí tři zvony zhotovené v roce 1957 firmou "Kovolit" v České u Brna (vysvěcené 16. 6. 1957) a malý zvonek-umíráček z roku 1732.
  Varhany zhotovené v roce 1923 mistrem E. Kášem byly v roce 1978 opraveny a doplněny. Mají 2 manuály, 15 znějících rejstříků, žaluziové crescendo pro 2. manuál, rejstříkové crescendo a 2 volné kombinace. Navrhl je prof. Hubert Padrta z Brna-Husovic. Jejich generální opravu provedl mistr Karel Zadák z Brna-Starého Lískovce.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Bystrc


 • významné osoby

  Josef Ducháček
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1939–1950 Hubert Fojtík
  místo jeho působení v duchovní správě v letech 1931–1933 Mořic Kuda
  zde P. Mořic Kuda působil jako farář Bruno Vilém Matzner
  zde působil jako varhaník po propuštění z internace Oldřich Navařík
  místo jeho působení v duchovní správě
  další významné osoby (1)...


 • objekty

  Varhany kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty
  varhany: náměstí 28. dubna 0/04 F. Adamec
  pamětní deska: náměstí 28. dubna 8/01


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 18. 08. 2012