Nájemný dům A. Glasnera


  historický název

  Nájemný dům A. Glasnera


  ulice

  Koliště 1/1856


  území

  Brno-město


  majitelé

  od roku 1883 (?) - Alfred Glasner ml. (1859–?), syn Alfreda Glasnera st. (1834–1878), lékárníka ze staré lékárnické rodiny


  stavební vývoj

  Alfred Glasner si vybral pro stavbu svého domu reprezentativní parcelu na rohu Koliště a Lidické ulice, když předtím koupil a nechal zbořit starší dům Antona von Ronowa.
  Začínající stavební podnikatel a projektant František Alois Dvořák zvolil pro Glasnerovu novostavbu klasicizující a celkově slavnostní palácovou formu, třebaže typologicky mělo jít o nájemný dům. Svědčí o tom především hlavní průčelí s klasickou trojčlennou kompozicí s dominantním osovým rizalitem. Vysoký pilastrový řád, nesoucí kladí v postranních frontách, v něm přechází v kanelované polosloupy; centrální řešení formou balustrády zdůrazňuje atiková nástavba. Nároží Koliště a Lidické ulice zase akcentuje dvoupodlažní vyhlídkový arkýř a zakončuje další atiková nástavba s hodinovou vížkou.
  Dvořák tady rozvinul svoje základní kompoziční schéma, které se v jeho díle objevuje ještě i ve 20. století - snahu o monumentalizaci průčelí prostřednictvím soklové zóny zvýšené přes dvě podlaží.


  prameny, literatura

  městská část

  významné osoby

  František Alois Dvořák
  autor projektu budovy


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 10. 06. 2021