Internetová encyklopedie dějin Brna

Obilní trh 4/310, Nájemný dům Egidia Philippa

Nájemný dům Egidia Philippa


 • historický název

  Nájemný dům Egidia Philippa

 • ulice

  Obilní trh 4/310


 • území

  Brno-Veveří


 • stavební vývoj

  Obilní trh byl vytyčen na základě regulačního plánu městského stavebního úřadu už v roce 1877, ale jeho zástavba byla zahájena až v 1. polovině následujícího desetiletí.
  V roce 1885 tady stavitel Eduard Exner postavil podle vlastního projektu také nájemný dům pro Egidia Philippa, na jehož palácové fasádě se objevilo jeho oblíbené sedmiosé členění. Třem zřetelně vymezeným průčelním zónám dominuje bel-étage, členěná zde vysokým korintským pilastrovým řádem.
  Nezvyklou kompozici architektonických článků, vymezujících okenní otvory, charakterizuje střídání prvků "zavěšených" (např. maskarony) a "nadstavovaných"(nadokenní římsy), což vyvolává dojem působivého zvlnění okenních edikul.
  Značně neortodoxní je také narušení průběhu říms, včetně kordonové. Stoupání dekoru směrem vzhůru přerušují plastické a propracované římsy s bohatým dekorativním detailem. Je zřejmé, že se Exner v tomto případě pro inspiraci obrátil k renesanci, manýrismu, případně k rokoku.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Ivan Blatný
  obyvatel Lev Blatný
  obyvatel Eduard Exner
  stavitel Hans Hammer
  bydliště


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 17. 10. 2012