Dvůr-slatinská selská usedlost


  ulice

  Přemyslovo náměstí 24, 26, 28/37-35


  území

  Brno-Slatina


  majitelé

  jako součást panského líšeňského velkostatku - rod Belcredi (asi od roku 1820 do 20. let 20. století),
  státní majetek - od roku 1921- přeparcelováno


  firmy a instituce

  statek (od 17. století)
  úřadovna Místního výboru (od 1925),
  byty pro místní chudinu (od 1926),
  německá základní škola (1940),
  sídlo sovětské armády (1945),
  klubovny Svazu české mládeže a Junáku (1946–1950)


  nej...

  Slatina: největší hospodářský celek ve Slatině


  zajímavosti

  Již v roce 1832 hrabě Egbert Belcredi rozšířil dvůr koupí sousedního celolánu č. 20.
  V roce 1826 vznikl sloučením původního panského velkostatku čp. 37 se sousedním celolánem čp. 36.


  poznámka

  Dvůr obdělával všechny panské polnosti, neboť panstvu patřila téměř třetina rozlohy polí, luk a pastvin celého slatinského katastru, včetně kamenolomu na Švédských valech a nedalekých pastvin.

  Kolem dokola velkého prostranství byly hospodářské budovy na uložení veškerého hospodářského nářadí a plodin, stará panská kovárna a uprostřed stáje pro tažný dobytek.


  vznik

  pravděpodobně 1. pol. 17. století


  současný stav

  kanceláře a byty JZD,
  sídlo JZD (od 50. let 20. století),
  samoobsluha potravin, masa a zeleniny - tzv. TRIO (od 70. let 20. století),
  sklady Energetických závodů (po 1976),
  Sluneční dvůr (po 2006)


  stavební vývoj

  V roce 1921 byl statek nově přeparcelován, asi 1/3 polností byla rozprodána místním rolníkům a zbytek se stal obecním majetkem - tedy majetkem města Brna. Město pozemky potom zčásti pronajímalo k obdělávání, ale také postupně prodávalo jako stavební parcely.

  Přeměna budov Dvora byla ovšem dost markantní. Jediná kovárna přetrvala ve své činnosti až do 50. let. 20. století.
  Ostatní budovy byly postupně přeměňovány - v roce 1925 byla v jedné čelní budově umístěna úřadovna Místního výboru.
  V roce 1926 byly další vnitřní stavby upravovány na jednoduché byty pro místní chudinu.
  Kolem roku 1940 byla zadní část stodol lemující Dvůr na severní straně přestavěna na dvoutřídní německou základní školu pro děti z místních rodin.
  Během roku 1945 zabrala přebudované prostory pro svoje účely sovětská armáda. V následujícím roce 1946 Místní národní výbor přidělil tyto prostory organizaci Svazu české mládeže a Junáku.
  Později tyto místnosti byly bezplatně pronajaty jako kanceláře a byty pro Jednotné zemědělské družstvo. Během 50. a 60. let 20. století došlo k přebudování a vybudování zcela nových prostor - kravín, vepřín. V letech 1955 a 1956 byly vystavěny sýpky, vybudována porodnice pro vepřový dobytek.
  Na začátku 70. let 20. století byla v prostoru Dvora zbudována v akci Z samoobsluha potravin, masa a zeleniny - tzv. TRIO. Slavnostně byl komlex otevřen v roce 1976, a živočišný chov v JZD byl přesunut jinam. Uvolněné prostory byly pronajaty jako skladové prostory Energetickým závodům.
  Dnes přebudováno na restauraci, hotel, obchody - Sluneční dvůr.


  prameny, literatura

  Ostatní literatura

  "Druhá knížka o Slatině"


  městská část

  významné osoby

  Egbert Belcredi
  majitel velkostatku


  související odkazy


Aktualizováno: 21. 09. 2018