Dělnická kolonie Friedrichsruhe


  historický název

  Dělnická kolonie Friedrichsruhe


  ulice

  Viniční 185, 187/625, 626


  území

  Brno-Židenice


  stavební vývoj

  Brněnský průmyslník a filantrop Friedrich Wannieck založil 27. 2. 1888 nadaci "Kolonie pro invalidní pomocné dělníky železářského a kovodělného oboru v Brně", které věnoval 18.000 zlatých. Kolonie, nazvaná na jeho počest Friedrichsruhe (Bedřichův odpočinek), byla postavena podle návrhu Augusta Prokopa ve svazích židenických vinohradů a tvořily ji dvojice přízemních domů s osmi byty a nad nimi dvojice patrových domů s dvanácti byty, realizované ve dvou etapách.
  V každém podlaží byly dva byty se samostatnými vstupy. Domy z neomítaného cihelného zdiva, kryté sedlovými střechami, byly jen střídmě členěny zubořezem, římsami a okenními ostěními. Ke každému bytu patřila ještě oplocená zahrádka, společné plochy byly osázeny ovocnými stromy.
  Byty byly přidělovány zdarma a celoživotně.


  prameny, literatura

  stavby

  Dělnická kolonie Friedrichsruhe
  Viniční 189, 189a/266,3664


  městská část

  významné osoby

  Friedrich Wannieck
  zakladatel nadace Kolonie pro invalidní pomocné dělníky železářského a kovodělného oboru v Brně


  související odkazy

  Lk


Aktualizováno: 21. 01. 2012